Thứ Bảy, 08/08/2020

Thứ Ba, 15:36 22/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

MÃ SỐ: 9 44 01 17

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các phần bắt buộc
6
1.CHE5059Các hoạt chất nguồn gốc tự nhiên - tiềm năng, khai thác và sử dụng2
2.CHE5060Sử dụng các phương pháp phổ trong xác định cấu trúc các hợp chất thiên nhiên.2
3.CHE5061Các phương pháp đánh giá hoạt tính sinh học các hợp chất, sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên2
2. Các học phần tự chọn
4
1.CHE5062
Các phương pháp, kỹ thuật phân lập, tinh chế các hợp chất thiên nhiên
2
2.CHE5063Hóa sinh hữu cơ2
3.CHE5064Tinh dầu, hương liệu và các sản phẩm nông nghiệp, mỹ phẩm2
4.CHE5065Tổng hợp các hợp chất nguồn gốc tự nhiên và quan hệ cấu trúc - hoạt tính sinh học2
5.CHE5066Kỹ thuật, công nghệ chế biến các sản phẩm thiên nhiên2
6.CHE5067Các lipit tự nhiên có hoạt tính sinh học2
3. Các chuyên đề tiến sĩ6
4. Tiểu luận tổng quan2
5. Luận án tiến sĩ70
Tổng số tín chỉ88
Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.