Thứ Sáu, 20/09/2019

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2019 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Thứ Tư, 14:22 31/01/2018

Nghiên cứu quy trình phân tích và cơ chế biến đổi của nhóm chất Auramine O (Vàng O) trong một số loại thực phẩm hàng ngày bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ phân giải cao (LC - MS/MS)

Họ và tên

Lưu Đức Phương

Đơn vị công tác của cá nhân chủ nhiệm

Viện Hóa học

Đơn vị phối hợp thực hiện đề tài/nhiệm vụ

Viện Hóa học

Phòng làm việc/phòng thí nghiệm, nơi thực hiện đề tài/nhiệm vụ

Viện Hóa học

Lĩnh vực nghiên cứu thuộc Khoa

Khoa Hóa học

Điện thoại

0941196668

Email

luuphuongtheday@gmail.com

Người hướng dẫn

Dr. Dao Hai Yen

Mã số đề tài/nhiệm vụ

GUST.STS.ĐT2017-HH06

Ngày bảo vệ: