Thứ Tư, 20/01/2021

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Tư, 08:52 22/07/2020

Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá độc tính sinh học của thuốc tương phản trên cơ sở vật liệu nano Gd2O3 ứng dụng trong kỹ thuật chụp ảnh cộng hưởng từ MRI

Họ và tên

Nguyễn Thị Thùy Khuê

Đơn vị công tác của cá nhân chủ nhiệm

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Đơn vị phối hợp thực hiện đề tài/nhiệm vụ

Viện Kỹ thuật nhiệt đới - VHL KHCNVN

Lĩnh vực nghiên cứu thuộc Khoa

Khoa học vật liệu và năng lượng

Điện thoại

0818611889

Email

nguyenthithuykhue@gmail.com

Người hướng dẫn

TS. Lê Trọng Lư

Mã số đề tài/nhiệm vụ

GUST.STS.ĐT 2020-KHVL04

Thời gian thực hiện

2020 - 2022