Thứ Bảy, 08/08/2020

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Tư, 09:06 05/02/2020

Kế hoạch giảng dạy các lớp khóa cao học năm 2019 tại Học viện Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch giảng dạy khóa lớp cao học 2019A,B hóa hữu cơ (Tại Hà Nội), tải về tại đây

Kế hoạch giảng dạy khóa lớp cao học 2019A,B hóa hữu cơ (Tại TP Hồ Chí Minh), tải về tại đây

Kế hoạch giảng dạy khóa lớp cao học 2019A,B hóa phân tích (Tại Hà Nội), tải về tại đây

Kế hoạch giảng dạy khóa lớp cao học 2019A,B hóa phân tích (Tại Nha Trang), tải về tại đây

Kế hoạch giảng dạy khóa lớp cao học 2019A,B hóa vô cơ (Tại TP Hồ Chí Minh), tải về tại đây

Kế hoạch giảng dạy khóa lớp cao học ITT19B_0001, tải về tại đây