Thứ Hai, 23/04/2018

Thứ Tư, 09:37 11/04/2018

Thông báo công khai tài chính năm học 2017-2018

Học viện Khoa học và Công nghệ công khai tài chính năm học 2017 -2018 như sau:

Thông báo công khai tài chính năm học 2017-2018

1. Nội dung:

Giới thiệu các chương trình:

+ Hàng năm dành cho nghiên cứu sinh ngắn hạn từ 7 – 10 tháng, chương trình Sandwich, chương trình nghiên cứu sinh toàn phần;

+ Học bổng mời lại (cho DAAD Alumni);

+ Học bổng nghiên cứu ngắn hạn dành cho giảng viên hoặc các cán bộ nghiên cứu của các viện nghiên cứu, người đã có bằng tiến sĩ;

+ Học bổng thạc sĩ dành cho các nước đang phát triển (hơn 30 khóa thạc sĩ và 3 khóa tiến sĩ);

+ Học bổng cao học các khóa về hành chính công và quản lý hiệu quả;

+ Học bổng về quản lý nguồn tài nguyên nước bền vững (cao học và tiến sĩ).

2. Thời gian:

14h30 – 15h30 ngày 31/01/2018.

3. Địa điểm:

Hội trường tầng 4, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm KHCNVN, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thủ tục:

Đăng ký tham dự xin gửi về Ban Hợp tác quốc tế, Viện Hàn lâm KHCNVN theo địa chỉ:

+ Anh Đinh Thành Trung

+ E-Mail: dttrung@vast.vn

+ Điện thoại: 0904251424

Trân trọng kính mời các giảng viên, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và học viên tham gia.

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế