Thứ Hai, 25/06/2018

Thứ Sáu, 11:00 02/02/2018

Thông báo số 29/TB-HVKHCN về việc đăng ký tài khoản truy cập thư viện số các CSDL tạp chí điện tử KH&CN quốc tế

Ngày 31/01/2018 Học viện Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 29/TB-HVKHCN về việc đăng ký tài khoản truy cập thư viện số các CSDL tạp chí điện tử KH&CN quốc tế như sau:

Thông báo số 29/TB-HVKHCN về việc đăng ký tài khoản truy cập thư viện số các CSDL tạp chí điện tử KH&CN quốc tế


Các tin đã đưa: