Thứ Hai, 17/12/2018

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 2 năm 2018 Lễ khai giảng khóa cao học, nghiên cứu sinh, trao bằng Tiến sĩ đợt I năm 2018 Đón tiếp và làm việc với đoàn đại diện viện nghiên cứu nguyên tử DUBNA (Nga) Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Thứ Hai, 15:45 05/02/2018

Thông báo số 35/HVKHCN về việc thông báo kinh phí đào tạo NCS năm 2018

Ngày 02/02/2018 Học viện Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 35/HVKHCN về việc thông báo kinh phí đào tạo NCS năm 2018 như sau:

Thông báo số 35/HVKHCN về việc thông báo kinh phí đào tạo NCS năm 2018

Thông báo số 35/HVKHCN về việc thông báo kinh phí đào tạo NCS năm 2018

Thông báo số 35/HVKHCN về việc thông báo kinh phí đào tạo NCS năm 2018

Thông báo số 35/HVKHCN về việc thông báo kinh phí đào tạo NCS năm 2018