Thứ Năm, 22/10/2020

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Tư, 16:34 20/05/2020

ĐẠI HỘI CHI BỘ HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Sáng 20/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Học viện Khoa học và Công nghệ đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tham dự Đại hội có đồng chí Phan Ngọc Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng Ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kiêm bí thư chi bộ Học viện Khoa học và Công nghệ; đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chánh văn phòng Đảng Ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đồng chí Vũ Đình Lãm, Chi ủy viên, Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ Học viện Khoa học và Công nghệ.

ĐẠI HỘI CHI BỘ HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đồng chí Phan Ngọc Minh –UV Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Bí thư Chi bộ Học viện thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành phiên họp

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phan Ngọc Minh – Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã nhấn mạnh đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào chi ủy những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Chi bộ, đồng chí Vũ Đình Lãm–Chi ủy viên Chi bộ nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Chi bộ là nhân tố cốt yếu cho sự thành công trong mọi hoạt động của Học viện. Trong nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ đã lãnh đạo Học viện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

ĐẠI CHI BỘ HỘI HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đồng chí Vũ Đình Lãm, Chi ủy viên, Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KH&CNVN, Chi bộ Học viện Khoa học và Công nghệ đã nhanh chóng tiếp thu, học tập về chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảng; đã tổ chức hoạt động của Chi bộ đúng tinh thần Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn khác của các cấp ủy đảng cấp trên.

Các chương trình hành động đều được tổ chức nghiên cứu, thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi của Chi bộ và các đoàn thể quần chúng. Với sự cố gắng nỗ lực của toàn Chi bộ, nhiệm kỳ qua Chi ủy Học viện Khoa học và Công nghệ đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa nhanh chủ trương đường lối, chính sách phát triển KHCN của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn đời sống, đạt được nhiều kết quả nghiên cứu khoa học có giá trị, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng của đất nước.

Thực hiện nhiệm vụ quan trọng Viện Hàn lâm KHCNVN giao là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học và Công nghệ, trong những năm vừa qua, cán bộ chuyên viên Học viện luôn nỗ lực, cố gắng đổi mới, sáng tạo đã được nhiều thành tích cao, là một trong những đơn vị đứng đầu cả nước trong lĩnh vực đào tạo.

Những kết quả đạt được trong những năm qua chính là kết quả của việc chỉ đạo, lãnh đạo triển khai các chương trình hành động, kế hoạch công tác của Chi ủy và lãnh đạo Học viện.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch đã được Viện HL KH&CN VN giao, Chi ủy và lãnh đạo Học viện Khoa học và Công nghệ đã cụ thể hóa các định hướng về đào tạo. Học viện đã chủ động tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm, nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Học viện luôn khẳng định là một trong những cơ sở đào tạo uy tín trong nước trong công tác đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, Chi ủy luôn quan tâm coi trọng công tác hợp tác quốc tế, bắt kịp với trình độ KHCN của khu vực và thế giới.

Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt Chi bộ đều đặn, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, Đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng nhiệm vụ phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết và làm...) trái quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên được tập trung thực hiện thường xuyên thông qua việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với Đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao được thực hiện nghiêm túc, bài bản; Chi ủy luôn nhận thức vai trò quan trọng của công tác kiểm tra Đảng, do đó đã làm tốt việc xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Đảng ủy Viện HL KHCNVN. Ngoài công tác kiểm tra, giám sát, vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được Chi ủy quan tâm. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền giải quyết dứt điểm một số đơn thư liên quan đến công tác tổ chức - cán bộ, không để tồn đọng hay vượt cấp. Việc kiểm tra văn bằng chứng chỉ, kê khai tài sản, thu nhập hằng năm đều được thực hiện nghiêm túc, nhất là đối với các trường hợp kết nạp đảng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, viên chức vào chức vụ lãnh đạo chính quyền và tổ chức đảng.

Về công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Công đoàn và Đoàn thanh niên Học viện đã tổ chức tốt Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 và Đại hội Chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2019 và 2019-2022. Chi ủy luôn kịp thời chỉ đạo công đoàn và Đoàn thanh niên phối hợp với thủ trưởng đơn vị thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức như tổ chức thăm hỏi khi ốm đau, bệnh tật, thai sản, cũng như tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích tham gia tích cực các phong trào do Nhà nước, Viện Hàn lâm và các tổ chức xã hội khác phát động.

Nhìn chung, Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết có nhiều thuận lợi, đã phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết nhất trí, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thường xuyên quan tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt về tư tưởng, chính trị và đạo đức. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ngày càng có thêm kinh nghiệm trong thực tiễn, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Hoạt động của các đoàn thể có sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt; hằng năm công tác Đoàn xếp loại xuất sắc, hoạt động công đoàn đạt công đoàn vững mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đồng chí Vũ Đình Lãm nhấn mạnh Chi bộ cần phát huy những kết quả đã đạt, trước các yêu cầu phát triển thời kỳ mới gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ trong thời đại 4.0, về tư tưởng, Chi ủy Chi bộ Học viện Khoa học và Công nghệ xác định phải kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với sự phát triển của cơ quan; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để đưa Học viện Khoa học và Công nghệ phát triển toàn diện và bền vững; củng cố và nâng cao niềm tin của quần chúng đối với Đảng. Bên cạnh đó, phải đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Học viện; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học; xác định rõ quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách; quyền hạn đi đôi với trách nhiệm và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

ĐẠI CHI BỘ HỘI HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đồng chí Phan Ngọc Minh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Phan Ngọc Minh, UV Ban thường vụ Đảng ủy, PCT VHLKHCNVN, Bí thư Chi bộ Học viện thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN đánh giá cao sự nỗ lực của Chi bộ, cán bộ Học viện đã cố gắng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Viện Hàn lâm KHCNVN giao là đào tạo sau đại học. Chi bộ Học viện đã nhanh chóng, sáng tạo thích ứng với mô hình hoạt động có tính đặc thù cao. Nhờ vậy, bước đầu phát huy được tiềm năng, thế mạnh của Viện Hàn lâm KHCNVN về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN cũng đánh giá cao sáng kiến đưa ra các chương trình đào tạo khác nhau: đào tạo Thạc sĩ, tiến sĩ chất lượng cao, các chương trình hợp tác đào tạo trong và ngoài nước…

Đại hội cũng đã nghe một số báo cáo tham luận góp ý cho báo cáo tổng kết Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như các ý kiến góp ý cho Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN, Văn kiện đại hội Đảng lần thứ XIII.

ĐẠI CHI BỘ HỘI HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐẠI CHI BỘ HỘI HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐẠI CHI BỘ HỘI HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Các ý kiến tham luận trình bầy tại Đại hội

Tại Đại hội, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã bầu ra Chi ủy Học viện KHCN nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 02 đồng chí, trong đó: Đồng chí Vũ Đình Lãm giữ chức Bí thư chi bộ; đồng chí Bùi Thanh Bình giữ chức Phó Bí thư chi bộ.

ĐẠI CHI BỘ HỘI HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đại hội tiến hành bầu cử Chi ủy Học viện Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025

ĐẠI CHI BỘ HỘI HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Chi ủy Học viện Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội cũng bầu 02 đồng chí là đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội chi bộ Học viện Khoa học và Công nghệ khẳng định: với quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

ĐẠI CHI BỘ HỘI HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Bế mạc Đại hội Chi bộ Học viện Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025