Thứ Tư, 20/01/2021

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1440/QĐ-HVKHCN ngày 22 tháng 11 năm 2018, công nhận trúng tuyển 78 (Bảy mươi tám) thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018 (Danh sách kèm theo).


Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018 như sau:


Học viện Khoa học và Công nghệ Thông báo kết quả tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018 tới thí sinh như sau: tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ tổng hợp kiến thức thi tuyển trình độ thạc sĩ đợt 02năm 2018.


Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 470/QĐ-HVKHCN ngày 15 tháng 06 năm 2018, công nhận trúng tuyển 105 (Một trăm linh năm) thí sinh có tên trong danh sách kèm theo trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018.


Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Học viện KH&CN Thông báo số 199/TB-HVKHCN tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018 như sau :


Học viện Khoa học và Công nghệ Thông báo kết quả tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018 tới thí sinh như sau: tải về tại đây


Xem thêm tin