Thứ Sáu, 20/07/2018

Đón tiếp và làm việc với đoàn đại diện viện nghiên cứu nguyên tử DUBNA (Nga) Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Thứ Sáu, 15:35 18/08/2017

Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 - Học viện Khoa học và Công nghệ

Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 222/QĐ-HVKHCN ngày 15 tháng 05 năm 2017, công nhận trúng tuyển 144 Nghiên cứu sinh, có danh sách kèm theo.

Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 - Học viện Khoa học và Công nghệ

Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 - Học viện Khoa học và Công nghệ

Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 - Học viện Khoa học và Công nghệ

Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 - Học viện Khoa học và Công nghệ

Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 - Học viện Khoa học và Công nghệ

Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 - Học viện Khoa học và Công nghệ

Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 - Học viện Khoa học và Công nghệ