Chủ Nhật, 03/12/2023

Thứ Sáu, 16:42 18/08/2017

The 2nd International Conference on Machine Learning and Soft Computing

Tên Hội thảo: The 2nd International Conference on Machine Learning and Soft Computing

- Khoa: CNTT&VT

- Thời gian tổ chức: February 2-4, 2018

- Địa điểm tổ chức: Phu Quoc Island, Vietnam

- Đơn vị tổ chức: The University of Science, Vietnam and Industrial University of Ho Chi Minh City.

- Hạn gửi bài:10/09/2017

- Website: www.icmlsc.org/index.html