Thứ Bảy, 13/07/2024

Thứ Bảy, 08:56 21/01/2017

Hội nghị cán bộ, viên chức Viện Hóa học năm 2016

Trong không khí cả nước đón mừng xuân Đinh Dậu, sáng ngày 19/01/2017, Viện Hoá học đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức Viện Hóa học năm 2016.

Trong không khí cả nước đón mừng xuân Đinh Dậu, sáng ngày 19/01/2017, Viện Hoá học đã tổ chức "Hội nghị cán bộ, viên chức Viện Hóa học năm 2016". Đây là dịp để cán bộ viên chức trong toàn Viện tổng kết, nhìn nhận và đánh giá một cách toàn diện các kết quả đạt được trong năm qua, đề ra những phương hướng triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017, đồng thời biểu dương, công bố và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật.

Mở đầu chương trình Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng Viện Hóa học đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. Trong năm 2016 vừa qua, mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng toàn thể cán bộ, viên chức và các đơn vị trong Viện Hóa học đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra và đạt được nhiều thành tích trên hầu hết các mặt công tác. Trong nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ, Viện đang tiến hành thực hiệnhơn 97 nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học công nghệ ở các cấp khác nhauvà đạt được nhiều kết quả tốt.Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ đã được công bố trong trong năm 2016 đăng được 24 bài báo Quốc tế thuộc danh sách SCI, 17 bài báo trên các tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SCI-expanded, 01bài báo trên các tạp chí / proceeding Quốc tế không thuộc danh sách SCI nhưng có mã số ISSN hoặc ISBN, 03 bằng độc quyền giải pháp hữu ích và 82 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước.

Hội nghị cán bộ, viên chức Viện Hóa học năm 2016GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng Viện Hóa học đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017

Các thành tựu nghiên cứu khoa học nổi bật trong năm 2016 của Viện Hóa học gồm:

Viện Hóa học đã tham gia và góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân hải sản chết bất thường tại một số tỉnh ven biển miền Trung tháng 4 năm 2016.

Năm 2016, dự án tăng cường trang thiết bị “Tăng cường năng lực nghiên cứu các hợp chất hóa học có cấu trúc, hoạt tính đặc biệt ứng dụng trong lĩnh vực y dược, nông nghiệp, môi trường và năng lượng” đã thực hiện hoàn thành gói thầu số 1 và đã tiến hành bàn giao, lắp đặt chay thử 04 thiết bị: Thiết bị đo phổ hồng ngoại (FTIR), Thiết bị phổ nhiễu xạ tia X (XRD), Thiết bị huỳnh quang phân tử (Photo luminescence) và Máy quang phổ (Máy đọc vi đĩa để nghiên cứu về tế bào học).

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VHL ngày 09/9/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam về việc nâng cao chất lượng, tăng cường phối hợp giữa Học viện KHCN và các Viện nghiên cứu chuyên ngành và văn bản thỏa thuận hợp tác ngày 27/9/2016 giữa Học Viện KHCN và Viện Hóa học trong hoạt động đào tạo sau đại học, từ năm 2016 Viện Hóa học đã phối hợp với Học viện Khoa học và Công nghệ đào tạo 75 nghiên cứu sinh các khóa từ 2015 về trước và tuyển mới 11 nghiên cứu sinh năm 2016.

Bên cạnh đó, công tác hợp tác quốc tế, công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính văn phòng, công tác thi đua khen thưởng, công tác Đảng và các đoàn thể,... đều được thực hiện tốt, có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp, góp phần xây dựng Viện Hóa học ngày càng phát triển bền vững. Với những thành tích đạt được trong năm qua, Viện Hóa học đã đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp Viện KHCNVN.

Cũng trong Hội nghị Tổng kết, GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến đã trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cán bộ đạt thành tích xuất sắc năm 2016 và phát động thi đua năm 201, đồng thời gửi lời chúc mừng năm tới toàn thể cán bộ, viên chức của Viện.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

Hội nghị cán bộ, viên chức Viện Hóa học năm 2016
Đồng chí Nguyễn Hưng Dũng, Chủ tịch Công đoàn Viện Hóa học, báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017

Hội nghị cán bộ, viên chức Viện Hóa học năm 2016

PGS.TS. Vũ Anh Tuấn trao bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Hội nghị cán bộ, viên chức Viện Hóa học năm 2016

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2016

Hội nghị cán bộ, viên chức Viện Hóa học năm 2016