Thứ Năm, 30/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Hai, 17:47 22/01/2018

Hội nghị toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững lần 2 (thông báo số 1)

Hội nghị toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững lần thứ hai được tổ chức để công bố các kết quả nghiên cứu về sinh học biển ở Việt Nam trong 5 năm vừa qua và đề xuất các định hướng nhằm khai thác, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi sinh học biển nước ta đến năm 2020 tầm nhìn 2030.

Hội nghị sẽ bao gồm 4 tiểu ban:

+ Đa dạng Sinh học và Bảo tồn biển

+ Nguồn lợi và Nuôi trồng biển

+ Các hoạt chất sinh học &Công nghệ biển

+ Môi trường và Viễn thám biển

Các báo cáo tham dự hội nghị đạt yêu cầu sẽ được đăng trong Tuyển tập báo cáo khoa học của hội nghị, xuất bản tại NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.

Hình thức báo cáo: Báo cáo tại hội trường

Thời gian: tháng 11 năm 2014

Địa điểm: Viện Tài Nguyên Và Môi Trường Biển Hải Phòng