Thứ Tư, 29/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Năm, 15:38 26/04/2018

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Mã số: 8 52 03 20

SttMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
I. Khối kiến thức chung6
1.PHI1001Triết học3
2.FLS1001Ngoại ngữ chung3
II. Khối kiến thức cơ sở
II.1. Học phần bắt buộc10
3.ENT2001
Các quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường
3
4.ENT2002
Hóa học môi trường
3
5.ENT2003
Công nghệ sinh học môi trường
2
6.ENT2004Cơ sở mô hình hóa môi trường2
II.2. Học phần tự chọn10
7.ENT2005
Sinh thái học vi sinh vật
2
8.ENT2006
Điện hóa môi trường
2
9.ENT2007
Các phương pháp phân tích hiện đại
3
10.ENT2008
Các nguyên lý sản xuất sạch hơn
3
11.ENT2009
Đánh giá rủi ro môi trường
3
12.ENT2010
Độc học môi trường
2
III. Khối kiến thức chuyên ngành
III.1. Học phần bắt buộc15
13.ENT3001
Kỹ thuật xử lý nước thải
3
14.ENT3002
Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí
3
15.ENT3003
Kỹ thuật xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
3
16.ENT3004
Kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường đất
3
17.ENT3005
Quan trắc môi trường
3
III.2. Học phần tự chọn9
18.ENT3006
Kỹ thuật xử lý nước cấp
2
19.ENT3007
Mô hình chất lượng nước lưu vực sông và biển ven bờ
3
20.ENT3008
Ứng dụng công nghệ màng trong xử lý nước và nước thải
3
21.ENT3009
Kỹ thuật khử trùng nước
2
22.ENT3010
Thẩm định và đánh giá công nghệ
3
23.ENT3011
Công nghệ vật liệu tiên tiến ứng dụng trong xử lý môi trường
2
24.ENT3012
Chiến lược và chính sách môi trường
3
25.ENT3013
Các quá trình oxy hóa tiên tiến trong xử lý nước và nước thải
2
26.ENT3014Phương pháp nghiên cứu khoa học3
27.ENT3015
Chuyên đề
2
III. Luận văn15
Tổng số tín chỉ65

Các tin đã đưa: