Thứ Sáu, 30/09/2022

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Để tạo điều kiện cho các ứng viên đào tạo trình độ tiến sĩ nhưng chưa đủ điều kiện đầu vào về công trình công bố và trình độ ngoại ngữ, Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1157/QĐ-HVKHCN ngày 29/8/2018 về việc phê duyệt chương trình đào tạo dự bị nghiên cứu sinh từ năm 2018.


Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo dự bị nghiên cứu sinh năm 2019 cụ thể như sau:

Để tải mẫu phụ lục tuyển sinh dự bị nghiên cứu sinh năm 2019, tải về tại đây


Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo dự bị nghiên cứu sinh năm 2018 cụ thể như sau: