Thứ Sáu, 21/06/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Học viện Khoa học và Công nghệ hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Phụ lục, Bộ mẫu hướng dẫn thực hiện đề tài Postdoc tại Học viện Khoa học và Công nghệ

STT

Loại biểu mẫu

Chi tiết

1.

Mẫu 1. Bìa

tải về tại đây
2.

MMẫu 1a. Bìa báo cáo chuyên đề

Mẫu 1b. Thông tin đề tài

tải về tại đây

tải về tại đây

3.

Mẫu 2. Đơn đăng ký nhiệm vụ.đề tài hỗ trợ sau tiến sĩ

tải về tại đây
4.

Mẫu 3. Thuyết minh đề tàinhiệm vụ hỗ trợ sau tiến sĩ

tải về tại đây
5.

Mẫu 4_Lí lịch của chủ nhiệm - thành viên đề tài

tải về tại đây
6.

Mẫu 5. Thư giới thiệu

tải về tại đây
7.

Mẫu 6. Bản cam kết tạo điều kiện thực hiện đề tài.nhiệm vụ

tải về tại đây

8.

Mẫu 7. Bản cam kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ.đề tài

tải về tại đây

9.

Mẫu 8. Giấy cam kết cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm

tải về tại đây

10.

Mẫu 9. Thuyết minh năng lực đơn vị phối hợp thực hiện

tải về tại đây

11.

Mẫu 10. Giấy xác nhận tham gia thực hiện đề tài. nhiệm vụ

tải về tại đây

12.

Mẫu 10a. Danh sách trích ngang postdoc

tải về tại đây

13.

Mẫu 10b. Biên nhận hồ sơ

tải về tại đây

14.

Mẫu 10c. Biên nhận hồ sơ đề tài

tải về tại đây

15.

Mẫu 11a. Quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển

tải về tại đây

16.

Mẫu 11b Quyết định Hội đồng thẩm định nôi dung

tải về tại đây

17.

Mẫu 11c. Quyết định Tổ thẩm định tài chính

tải về tại đây

18.

Mẫu 12. Phiếu nhận xét đánh giá thành viên Hội đồng

tải về tại đây

19.

Mẫu 12b. Phiếu nhận xét thay doi noi dung

tải về tại đây

20.

Mẫu 13. Biên bản tổng hợp kết quả

tải về tại đây

21.

Mẫu 13a. Biên bản họp hội đồng

tải về tại đây

22.

Mẫu 14. Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ

tải về tại đây

23.

Mẫu 15. Quyết-định-phê-duyệt-đề-tài.nhiệm-vụ

tải về tại đây

24.

Mẫu 16a. Hợp đồng thực hiện

tải về tại đây

25.

Mẫu 16b. Hợp đồng trách nhiệm

tải về tại đây

26.

Mẫu 17. Đơn xin gia hạn thực hiện đề tài.nhiệm vụ

tải về tại đây

27.

Mẫu 17b. Đơn xin nghiem thu

tải về tại đây

28.

Mẫu 17c. Biên bản hội thảo_Potsdoc

tải về tại đây

29.

Mẫu 17d. Giấy mời hội thảo

tải về tại đây

30.

Mẫu 17e. HT_Kế hoạch hội thảo _ Potstdoc_2020

tải về tại đây

31.

Mẫu 18. Đơn xin điều chỉnh dự toán đề tài.nhiệm vụ

tải về tại đây

32.

Mẫu 19_final. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.nhiệm vụ

tải về tại đây

33.

Mẫu 20-21. Tóm tắt kết quả thực hiện đề tài (tiếng anh và tiếng Việt)

tải về tại đây

34.

Mẫu 22. Thống kê kết quả thực hiện đề tài.nhiệm vụ hỗ trợ sau tiến sĩ

tải về tại đây

35.

Mẫu 23. Báo cáo quyết toán

tải về tại đây

36.

Mẫu 24. Biên bản kiểm kê tài sản

tải về tại đây

37.

Mẫu 25. Danh mục tài sản để xử lý

tải về tại đây

38.

Mẫu 26. Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu

tải về tại đây

39.

Mẫu 27. Phiếu nhận xét kết quả đề tài.nhiệm vụ

tải về tại đây

40.

Mẫu 28. Phiếu đánh giá kết quả đề tài.nhiệm vụ hỗ trợ sau tiến sĩ_15_12_2019

tải về tại đây

41.

Mẫu 29. Biên bản đánh giá kết quả Hội đồng

tải về tại đây

42.

Mẫu 30. Kết luận hội đồng và kết quả của đề tài.nhiệm vụ

tải về tại đây

43.

Mẫu 31. Báo cáo việc chỉnh sửa báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.nhiệm vụ

tải về tại đây

44.

Mẫu 32. Quyết định phê duyệt nghiệm thu

tải về tại đây

45.

Mẫu 33. Thanh lý Hợp đồng

tải về tại đây

46.

Mẫu 34a. Danh sách gửi về các viện

tải về tại đây

47.

Mẫu 34b. Danh sách gửi phòng Kế toán

tải về tại đây

48.

Mẫu 35. Báo cáo tiến độ

tải về tại đây

49.

Mẫu 36. Báo cáo_thực hiện tại đơn vị phối hợp

tải về tại đây