Thứ Hai, 25/09/2023

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Sáu, 11:37 31/12/2021

Thông báo: Văn bằng/chứng chị ngoại ngứ được sử dụng trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại Học viện Khoa học và Cộng nghệ

Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 660/TB-HVKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc Văn bằng/chứng chị ngoại ngứ được sử dụng trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ

Thông báo: Văn bằng/chứng chị ngoại ngứ được sử dụng trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại Học viện Khoa học và Cộng nghệ

Thông báo: Văn bằng/chứng chị ngoại ngứ được sử dụng trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại Học viện Khoa học và Cộng nghệ

Thông báo: Văn bằng/chứng chị ngoại ngứ được sử dụng trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại Học viện Khoa học và Cộng nghệ