Thứ Tư, 29/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Bảy, 15:36 19/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: CƠ HỌC VẬT RẮN

MÃ SỐ: 9 44 01 07

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các học phần bắt buộc
6
1.MEC5014
Cơ học vật rắn biến dạng nâng cao
3
2.MEC5015
Phương pháp số trong cơ học vật rắn
3
2. Các học phần lựa chọn
2
3.MEC5016
Lý thuyết độ tin cậy
2
4.MEC5017
Dao động phi tuyến
2
5.MEC5018
Phương pháp xử lý số liệu đo
2
6.MEC5019
Cơ học vật liệu
2
7.MEC5020
Cơ học phá hủy
2
8.MEC5021
Lý thuyết bản vỏ
2
9.MEC5022
Phân tích kết cấu có kể đến các tải trọng bất thường (động đất, sóng thần)
2
10.MEC5023
Mô phỏng các quá trình ngẫu nhiên bằng phương pháp Monte-Carlo
2
11.MEC5024
Lý thuyết dẻo và tải trọng tới hạn
2
12.MEC5025
Dao động ngẫu nhiên
2
3. Các chuyên đề tiến sĩ
6
4. Tiểu luận tổng quan
2
5. Luận án
70
Tổng số tín chỉ86

Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.