Thứ Tư, 29/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Chủ Nhật, 15:36 20/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: CƠ KỸ THUẬT

MÃ SỐ: 9 52 01 01

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các học phần bắt buộc
6
1.MEC5026
Cơ học kỹ thuật hiện đại (Cơ học vật rắn biến dạng nâng cao, Động lực học nâng cao, Nhiệt thủy động lực học nhiều pha ứng dụng)
3
2.MEC5027
Phương pháp số trong cơ học kỹ thuật (PP phần tử hữu hạn, Điều khiển tối ưu, Lý thuyết chuyển động rối)
3
2. Các học phần lựa chọn
2
3.MEC5016
Lý thuyết độ tin cậy
2
4.MEC5017
Dao động phi tuyến
2
5.MEC5018
Phương pháp xử lý số liệu đo
2
6.MEC5019
Cơ học vật liệu
2
7.MEC5020
Cơ học phá hủy
2
8.MEC5021
Lý thuyết bản vỏ
2
9.MEC5022
Phân tích kết cấu có kể đến các tải trọng bất thường (động đất, sóng thần)
2
10.MEC5023
Mô phỏng các quá trình ngẫu nhiên bằng phương pháp Monte-Carlo
2
11.MEC5024
Lý thuyết dẻo và tải trọng tới hạn
2
12.MEC5025
Dao động ngẫu nhiên
2
13.MEC5028
Các phương pháp phân tích số liệu hải dương
2
14.MEC5029
Kỹ thuật GIS xử lý số liệu địa hình
2
15.MEC5005
Sóng biển
2
16.MEC5006
Các quá trình vận chuyển bùn cát
2
17.MEC5007
Các phương pháp thực nghiệm trong cơ học chất lỏng
2
18.MEC5008
Lý thuyết ổn định thủy động
2
19.MEC5030
Lưu biến học
2
20.MEC5010
Động lực học và môi trường không khí
2
21.MEC5011
Lý thuyết khuếch tán suy rộng dòng nhiều pha
2
22.MEC5012
Cơ học môi trường liên tục nâng cao
2
23.MEC5013
Động lực học và môi trường nước
2
24.MEC5031
Các phương pháp cân bằng máy
2
25.MEC5032
Lý thuyết điều khiển tự động
2
26.MEC5033
Một số phương pháp hiện đại trong phân tích dao động
2
27.MEC5034
Cơ học pháp hủy
2
28.MEC5035
Động lực học rô bốt
2
29.MEC5036
Cơ học thực nghiệm
2
3. Các chuyên đề tiến sĩ
6
4. Tiểu luận tổng quan
2
5. Luận án
70
Tổng số tín chỉ86

Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.