Thứ Tư, 29/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Tư, 15:48 08/08/2018

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG

Mã số: Thí điểm

học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

I. Các học phần ở trình độ tiến sĩ

I.1. Các học phần bắt buộc

9

ENE5028

Hệ thống năng lượng và tối ưu hóa

3

ENE5029

Kỹ thuật năng lượng tái tạo

3

ENE5030

Công nghệ tích trữ và chuyển hóa năng lượng

3

I.2. Các học phần lựa chọn

3

Hướng chuyên sâu: Hệ thống năng lượng thông minh

ENE5031

Điều khiển thông minh

3

ENE5032

Động lực học hệ thống lớn

3

ENE5033

Sử dụng hiệu quả năng lượng

3

Hướng chuyên sâu: Kỹ thuật năng lượng tái tạo

ENE5034

Kỹ thuật năng lượng mặt trời

3

ENE5035

Vật liệu năng lượng

3

ENE5036

Năng lượng sinh khối

3

ENE5037

Năng lượng hydro

3

Hướng chuyên sâu: Công nghệ tích trữ và chuyển hóa năng lượng

ENE5035

Vật liệu năng lượng

3

ENE5038

Hệ năng lượng điện hóa

3

ENE5039

Công nghệ và vật liệu nano trong tích trữ và chuyển hóa năng lượng

3

ENE5037

Năng lượng hydro

3

II. Các chuyên đề tiến sĩ

6

III. Tiểu luận tổng quan

2

IV. Luận án

70

Tổng số tín chỉ

90