Thứ Năm, 30/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Hai, 14:00 28/08/2017

Danh sách học liệu, giáo trình biên soạn bằng tiếng Việt

STT

Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản

Năm XB

1

Cơ sở dữ liệu mờ và xác suất

Nguyễn Hòa

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

2016

2

Cơ sở dữ liệu thời gian

Hoàng Quang

Đại học Huế

2016

3

Logic mờ và ứng dụng

Nguyễn Công Hào

Đại học Huế

2016

4

Trí tuệ nhân tạo

Phạm Nguyên Khang, Phạm Gia Tiến

Đại học Cần Thơ

2016

5

Hệ thống thông tin quản lý

Lê Văn Phùng

Thông tin và truyền thông

2016

6

Giáo trình mạng máy tính nâng cao

Phạm Thanh Giang

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

2016

7

Giáo trình mạng máy tính nâng cao

Phạm Thanh Giang

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

2016

8

Kỹ nghệ phần mềm nâng cao

Lê Văn Phùng

Thông tin và truyền thông

2015

9

Quản lý dự án công nghệ thông tin

Lê Văn Phùng

Thông tin và truyền thông

2015

10

Khoa học quản lý

Lê Văn Phùng

Thông tin và truyền thông

2014

11

Kỹ nghệ phần mềm nâng cao

Lê Văn Phùng

Thông tin và truyền thông

2013

12

Võ Nguyên Giáp vị tướng vì hòa bình người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Lê Trung Kiên

Nxb Thời Đại

2013

13

Nguyên lý máy học

Đỗ Thành Nghị, Phạm Nguyên Khang

Đại học Cần Thơ

2012

14

Cơ sở lý thuyết song song

Lê Huy Thập

Thông tin & truyền thông

2010

15

Kỹ nghệ phần mềm

Lê Văn Phùng

Nhà xuất bản thông tin và truyền thông

2010

16

Giáo trình ngôn ngữ hình thức và Ôtômát

Đoàn Văn Ban

ĐH THái Nguyên

2009

17

Lý thuyết hệ thống và điều khiển học

Lê Văn Phùng

Thông tin & truyền thông

2009

18

Kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Hướng cấu trúc

Lê Văn Phùng

Thông tin và truyền thông

2009

19

Open XML

Vugt, Wouter van

Khoa học và kỹ thuật

2008

20

Giáo trình kỹ thuật lập trình

Lê Huy Thập

KH tự nhiên & CN

2008

21

Các bài tập lập trình bằng ngôn ngữ Assembler

Đặng Thành Phu

KHKT.

2007

22

TURBO Assembler & ứng dụng

Đặng Thành Phu

Khoa học kỹ thuật

2007

23

Logic mờ và ứng dụng

Hồ Thuần

Đại học QG HN

2007

24

Lập trình JAVA nâng cao

Đoàn Văn Ban

Khoa học kỹ thuật

2006

25

Xử lý song song và phân tán

Đoàn Văn Ban

Khoa học kỹ thuật

2006

26

Kỹ thuật số

Nguyễn Gia Hiểu

Thống kê

2006

27

Điều khiển sử dụng Logic mờ mạng Nơron và đại số gia tử

Vũ Như Lân

KHKT

2006

28

Lập trình hướng đối tượng với Java

Đoàn Văn Ban

Khoa học và kỹ thuật

2005

29

Lý thuyết điều khiển nâng cao

Nguyễn Doãn Phước

Khoa học & kỹ thuật

2005

30

Những ứng dụng mới nhất của LASER

Ngụy Hữu Tâm

Khoa học kỹ thuật

2005

31

Matlab & Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động.

Nguyễn Phùng Quang

Khoa học & Kỹ thuật

2004

32

Tự học SQL

Nguyễn Công Tuấn

Lao động xã hội

2004

33

Nhập môn cơ sở dữ liệu phân tán

Nguyễn Bá Tường

Khoa học kỹ thuật

2004

34

Trò chơi và đồ thị

Đặng Huy Ruận

KHKT

2004

35

Công nghệ Nanô điều khiển đến từng phân tử nguyên tử

Vũ Đình Cự

KHKT

2004

36

Cấu trúc dữ liệu và thuật giải

Nguyễn Đình Hóa

Đại học quốc gia Hà Nội

2004

37

Nhập môn toán học tài chính

Trần Hùng Thao

KHKT

2004

38

Lý thuyết tổ hợp & đồ thị

Ngô Đắc Tân

ĐH Quốc gia HN

2004

39

Mã hoá thông tin. Cơ sở toán học & ứng dụng

Phạm Huy Điển

Đại học Quốc gia HN

2004

40

Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin

Lê Văn Phùng

Lao động

2004

41

Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Thống kê

2003

42

Lập trình hướng đối tượng với JAVA

Đoàn Văn Ban

Khoa học & kỹ thuật

2003

43

Trí tuệ nhân tạo lập trình tiến hoá.Cấu trúc dữ liệu+Thuật giải di truyền=Chương trình tiến hoá(Thuật toán di truyền,tối ưu số, tối ưu tổ hợp)

Giáo dục

2003

44

Giáo trình quản trị mạng và các thiết bị mạng

Tư Pháp

2003

45

Giáo trình sử dụng, quản trị và lập trình UNIX / LINUX

Tư Pháp

2003

46

Giáo trình thiết kế và xây dựng mạng LAN & WAN (Chương trình tổng thể cải cách hành chính của chính phủ 2001-2010, đề án 112)

Tư Pháp

2003

47

Giáo trình hệ điều hành mạng MICROSOFT WINDOWS 2000

Tư Pháp

2003

48

Lý thuyết tối ưu

Hoàng Tụy

Viện Toán học

2003

49

Xây dựng ứng dụng Web bằng PHP & MySQL

Phạm Hữu Khang

Mũi Cà Mau

2003

50

Vật liệu và linh kiện bán dẫn quang điện tử trong thông tin quang

Đào Khắc An

Đại học Quốc gia Hà Nội

2003

51

Giáo trình thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access

Đại học quốc gia Hà Nội

2003

52

Luật khoa học và công nghệ

Nhà XB Chính trị QG

2003

53

Những ứng dụng mới nhất của LASER

Nguỵ Hữu Tâm

Khoa học và kỹ thuật

2003

54

Đại số máy tính: Cơ sở Grobner

Lê Tuấn Hoa

Đại học Quốc gia HN

2003

55

Logich toán & cơ sở toán học

Phan Đình Diệu

Đại học Quốc gia HN

2003

56

Số học thuật toán

Hà Huy Khoái

Đại học Quốc gia HN

2003

57

Tiềm năng Việt Nam thế kỷ XXI

Thế Giới

2002

58

Tiềm năng Việt Nam thế kỷ XXI

Thế giới

2002

59

Khoa học và công nghệ Việt Nam 2001

Tạ Bá Hưng

Bộ Khoa học và công nghệ

2002

60

Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML ( Thực hành với Rational Rose )

Đức ( Đặng Văn )

Giáo dục

2002

61

Tư duy trong Java

Ngô Trung Việt

Khoa học và kỹ thuật

2002

62

Tư duy trong Java. Tập 3

VIÊT ( Ngô Trung)

Khoa học và kỹ thuật

2002

63

Phương pháp luận quản lý dự án công nghệ thông tin

Ngô Trung Việt

Khoa học kỹ thuật

2002

64

Nhập môn kỹ nghệ phần mềm

Ngô Trung Việt

Khoa học kỹ thuật

2002

65

Lý thuyết đồ thị và ứng dụng

Đặng Huy Ruận

KHKT

2002

66

Kỹ thuật lập trình không có lỗi

Norton, Peter

Giao thông vận tải

2001

67

Ứng dụng Oracle

Lê Minh Trí

Trẻ

2001

68

Trang vàng INTERNET: Những địa chỉ cần biết

Thống kê

2001

69

Phong cách trình bày trang WEB

Hồ Sĩ Mậu Thúc

Thống kê

2001

70

Lý thuyết chuyển pha loại hai và hiện tượng tới hạn

Vũ Đình Cự

Bưu điện

2001

71

Chủ nghĩa tư bản và thời đại thông tin

Nguyễn Văn Huỳnh

Bộ KH và CN

2001

72

Con đường dẫn tới nền kinh tế thị trường

Janos, Kornai

Hội Tin học VN

2001

73

Ứng dụng và phát triển Công nghệ Thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Đặng Hữu

Chính trị quốc gia

2001

74

Hiệu chỉnh bài toán phi tuyến bằng phương pháp toán tử đơn điệu

Nguyễn Bường

Đại học Quốc gia Hà Nội

2001

75

Hệ thống thông tin địa lý

Đặng Văn Đức

Khoa học và kỹ thuật

2001

76

Tư duy trong Java

Ngô Trung Việt

Khoa học và kỹ thuật

2001

77

Nhập môn lý thuyết điều khiển toán học

Vũ Ngọc Phát

Đại học Quốc Gia HN

2001

78

Tin học trong hoạt động thông tin - thư viện

Đoàn Phan Tân

Đại học Quốc gia Hà nội

2001

79

Truyền hình số có nén và Multimedia

Nguyễn Kim Sách

Khoa học kỹ thuật

2000

80

ORACLE 9 Cẩm nang quản lý mạng

Hoàng Phương

Trẻ

2000

81

Quản lý thông tin và công nghệ thông tin

Nguyễn Khắc Khoa

Nxb Văn hóa thông tin

2000

82

Đồ họa máy tính và mô hình hóa hình học

Anand, Vera B.

Nxb Thành phố Hồ Chí Minh

2000

83

Tích phân ngẫu nhiên & phương trình vi phân ngẫu nhiên

Trần Hùng Thao

Khoa học kỹ thuật

2000

84

Văn bản pháp luật mới về Khoa học công nghệ môi trường. T2

Khoa học và kỹ thuật

2000

85

Kĩ nghệ phần mềm

Pressman, Roger S.

Giáo dục

2000

86

Phương trình vi phân đạo hàm riêng

Trần Đức Vân

Đại học QG HN

2000

87

Lập trình WINDOWS bằng VISUAL C++

Đặng Văn Đức

Giáo dục

1999

88

Hệ điều hành WINDOWS NT

Nguyễn Quang Hoà

Giao thông vận tải

1999

89

Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Ozsu, M. Tamer

Thống kê

1999

90

Microsoft SQL Server 2000 toàn tập

Trần Văn Tư

Thống kê

1999

91

Thuật toán trong Tin học

Vũ Đức Thi

KHKT

1999

92

Sách hướng dãn và tra cứu tính tương thích năm 2000 của hệ thống máy tinh

1999

93

Giáo trình kinh tế học chính trị Mác Lênin

Chính trị QG

1999

94

Giáo trình triết học Mác Lê Nin

Chính trị QG

1999

95

Văn bản pháp luật mới về Khoa học công nghệ môi trường. T1

Khoa học và KT

1999

96

Nhân sự chìa khoá của thành công

Konosuke, Matsushita

Giao thông

1999

97

Kĩ nghệ phần mềm

Presman, Roger

Giáo dục

1999

98

Lý thuyết các điều kiện tối ưu

Đỗ Văn Lưu

Khoa học & kỹ thuật

1999

99

Mạng máy tính

Nguyễn Gia Hiểu

Thống kê

1999

100

Tư liệu kinh tế - xã hội 61 tỉnh và thành phố

Thống kê

1998

101

Bom thời gian 2000

Thái Lê Thắng

Khoa học và Kỹ thuật

1998

102

Công cụ và thủ thuật khắc phục sự cố năm 2000 cho PC và LAN

1998

103

Cơ sở dữ liệu kiến thức và thực hành

Vũ Đức Thi

Thống kê

1997

104

Phân tích, thiết kế và lập trinh hướng đối tượng

Đoàn Văn Ban

Viện CNTT

1997

105

Kĩ nghệ phần mềm

Presman, Roger

Giáo dục

1997

106

Công nghệ thông tin và kinh tế thông tin

Phan Đình Diệu

Ban chỉ đạo chương trình Quốc gia về Công nghệ thông tin

1995

107

Ngôn ngữ lập trình PASCAL

Lê Mậu Long

NXB Trẻ

1995

108

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Trần Thành Trai

Thống kê

1994

109

VARENet hướng dẫn sử dụng

Viện CNTT

1994

110

Giáo trình tin học lập trình căn bản trên FOXBASE+

Nguyễn Thiện Luận

CITD

1993

111

Hệ điều hành UNIX Cơ sở - Lập trình - Thông tin

Viện Tin học

1992

112

Hướng dẫn sử dụng Bộ chương trình sắp chữ điện tử Xerox destop ventura publisher

Đặng Văn Hưng

[k.n.]

1992

113

Nhận dạng các phương pháp và ứng dụng

Bạch Khang Hưng

Thống kê

1992

114

Một số phương pháp toán học trong công tác Thư viện và thông tin

Đoàn Phan Tân

Trung tâm thông tin KHKTQS

1992

115

Hệ soạn thảo văn bản WORDPERFECT 5.1

Viện Tin học

1991

116

Hệ điều hành XENIX (UNIX)

Nguyễn Văn Tam

Viện Tin học

1991

117

Tài liệu hướng dẫn học bảng tính điện tử LOTUS 1-2-3

Viện Công nghệ thông tin

1990

118

Tài liệu hướng dẫn học chương trình chế bản điện Xerox Ventura Publisher

Viện Tin học

1990

119

Tài liệu hướng dẫn học hệ quản trị cơ sở dữ liệu FoxBase+

Viện Tin học

1990

120

Trí tuệ nhân tạo các phương pháp và ứng dụng

Bạch Hưng Khang

KHKT

1989

121

Hệ điều hành của máy tính điện tử

Vũ Duy Mẫn

Khoa học và kỹ thuật

1989

122

IMSL

Trần Mạnh Tuấn

Viện toán học

1988

123

Xây dựng hệ thống thông tin

Rigaud, Louis

Viện Công nghệ thông tin

1988

124

Prolog và hệ chuyên gia

Bạch Hưng Khang

Viện Khoa học tính toán và điều khiển

1988

125

MS C, Turbo C và MS dos

Ngô Trung Việt

Viện khoa học tính toán và điều khiển

1988

126

Prolog và hệ chuyên gia

Bạch Hưng Khang

Viện KH Tính toán và ĐK

1988

127

Lập trình song ngữ PASCAL BASIC

Nguyễn Xuân Huy

Thống kê

1987

128

Basic cho máy tính cá nhân IBM-PC

Viện KHTTvà ĐK

1986

129

Lập trình cho các hệ vi xử lý 8080-8085-Z80

Thống Kê

1984

130

Lập trình cho các hệ vi xử lý 8080-8085-Z80

Thống kê

1984

131

Kỹ thuật vi xử lý

Phan Đình Diệu

Thống kê

1983

132

Cơ sở thiết kế hệ thống thông tin tính toán

Evsiukov, K.N.

Thống kê

1982

133

Một số vấn đề khoa học xã hội về đồng bằng sông Cửu Long

Khoa học xã hội

1982

134

Điều kiện khí tượng thủy văn nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long

Văn Thanh

1981

135

Phép tính vi phân & các dạng vi phân

Cartan, H.

Đại học và trung học chuyên nghiệp

1980

136

Lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng vào các vấn đề điều khiển tự động

Pugatrep, B.S.

ĐH và trung học chuyên nghiệp

1980

137

Lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng vào các vấn đề điều khiển tự động

Pugatrep, V.S.

ĐH và THCN

1980

138

Cơ sở của toán học hiện đại

Rasiowa, Helena

Khoa học và kỹ thuật

1978

139

Các hệ thống quản lý tự động hoá

Sosin, V.G.

Khoa học & kỹ thuật

1978

140

Phương pháp phần tử hữu hạn

Hồ Anh Tuấn

Khoa học & kỹ thuật

1978

141

Cơ sở của toán học hiện đại

Raisiowa, Helena

Khoa học và kỹ thuật

1978

142

Toán học hiện đại cho kỹ sư

Beckenbach, Edwin F.

ĐH và THCN

1978

143

Lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng vào các vấn đề điều khiển tự động. Tập 1

Pugatrep, B.S.

ĐH và trung học chuyên nghiệp

1978

144

Lý thuyết hàm ngẫu nhiên

Pugatrep, B. S.

ĐH và THCN

1978

145

Lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng vào các vấn đề điều khiển tự động. Tập 2

Pugatrep, B.S.

ĐH và trung học chuyên nghiệp

1978

146

Lý thuyết hàm ngẫu nhiên

Pugatrep, B.S.

ĐH và THCN

1978

147

Lý thuyết ôtômát và thuật toán

Phan Đình Diệu

Đại học và trung học chuyên nghiệp

1977

148

Phép tính vec tơ và mở đầu phép tính ten xơ

Kôtsin, N. E.

Khoa học và kỹ thuật

1976

149

Cơ sở FORTRAN - IV

Trần Lưu Chương

Viện Công nghệ thông tin

1973

150

Phương trình vật lý toán

Nguyễn Đình Trí

Đại học và Trung học chuyên nghiệp

1971

151

Phương trình vi phân

Hoàng Hữu Đương

Đại học và Trung học chuyên nghiệp

1970

152

Phân tích giới hạn các bản mỏng

Lê Khắc

Khoa học

1968