Chủ Nhật, 25/02/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Danh sách các biểu mẫu

STT

Mã hiệu

Tên mẫu biểu

Tệp đính kèm

01

Mẫu 1-CS

Đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

tải về tại đây

02

Mẫu 2-CS

DS đề nghị Hội đồng của người hướng dẫn

tải về tại đây

03

Mẫu 3-CS

Lý lịch khoa học

tải về tại đây

04

Mẫu 4-CS

Giấy xác nhận của đồng tác gi

tải về tại đây

05

Mẫu 5-CS

DS dự kiến gửi tóm tắt

tải về tại đây

06

Mẫu 6-CS

Xác nhận hoàn thành học phí

Mẫu 6-CS.doc

07

Mẫu 7-CS

Nhận xét của người hướng dẫn

tải về tại đây

08

Mẫu 8-CS

Bảng tổng hợp kết quả học tập

Mẫu 8-CS.doc

09

Mẫu 9-CS

Tờ trình đề nghị thành lập HĐ

Mẫu 9-CS.doc

10

Mẫu 10-CS

DS đề xuất Hội đồng của đơn vị

Mẫu 10-CS.doc

11

Mẫu 11-CS

Thư mời đọc luận án cấp cơ sở

Mẫu 11-CS.doc

12

Mẫu 12-CS

Mẫu nhận xét luận án cấp cơ sở

tải về tại đây

13

Mẫu 13-CS

Phiếu báo của Chủ tịch

Mẫu 13-CS.doc

14

Mẫu 14-CS

Trình tự buổi bảo vệ

Mẫu 14-CS.doc

15

Mẫu 15-CS

Phiếu đánh giá

Mẫu 15-CS.doc

16

Mẫu 16-CS

BB kiểm phiếu

Mẫu 16-CS.doc

17

Mẫu 17-CS

DS chi tiền đọc luận án

Mẫu 17-CS.doc

18

Mẫu 18-CS

DS chi tiền tham dự HĐ

Mẫu 18-CS.doc

19

Mẫu 19-CS

BB Hội đồng cấp cơ sở

Mẫu 19-CS.doc

20

Mẫu 20-CS

Giải trình sau bảo vệ cấp cơ sở

tải về tại đây

21

Bản cam kết chứng chỉ tiếng Anh

tải về tại đây