Thứ Tư, 17/04/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Danh sách các biểu mẫu

STT

Mã hiệu

Tên mẫu biểu

Tệp đính kèm

01

Mẫu 1-HV

Đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

tải về tại đây

02

Mẫu 2-HV

Lý lịch khoa học của nghiên cứu sinh

tải về tại đây

03

Mẫu 3-HV

Trang thông tin đóng góp mới tiếng việt và tiếng anh của luận án

tải về tại đây

04

Mẫu 4-HV

Nhận xét của người hướng dẫn

tải về tại đây

05

Mẫu 5-HV

DS đề nghị Hội đồng của đơn vị

Mẫu 5-HV.doc

06

Mẫu 6-HV

Thư mời đọc luận án

Mẫu 6-HV.doc

07

Mẫu 7-HV

Mẫu nhận xét luận án

Mẫu 7-HV.doc

08

Mẫu 8-HV

Thư mời đọc tóm tắt luận án

Mẫu 8-HV.doc

09

Mẫu 9-HV

Mẫu nhận xét tóm tắt

Mẫu 9-HV.doc

10

Mẫu 10-HV

Phiếu báo của Chủ tịch HĐ

Mẫu 10-HV.doc

11

Mẫu 11-HV

Thông báo buổi bảo vệ

Mẫu 11-HV.doc

12

Mẫu 12-HV

Giấy mời

Mẫu 12-HV.doc

13

Mẫu 13-HV

Trình tự buổi bảo vệ

Mẫu 13-HV.doc

14

Mẫu 14-HV

Phiếu đánh giá

Mẫu 14-HV.doc

15

Mẫu 15-HV

Biên bản kiểm phiếu

Mẫu 15-HV.doc

16

Mẫu 16-HV

DS thành viên HĐ tham dự

Mẫu 16-HV.doc

17

Mẫu 17-HV

DS chi tiền đọc luận án

Mẫu 17-HV.doc

18

Mẫu 18-HV

DS chi tiền tham dự HĐ

Mẫu 18-HV.doc

19

Mẫu 19-HV

DS khách mời

Mẫu 19-HV.doc

20

Mẫu 20-HV

BB của HĐ cấp Học viện

Mẫu 20-HV.doc

21

Mẫu 21-HV

Quyết nghị

Mẫu 21-HV.doc

22

Mẫu 22-HV

Giải trình sau bảo vệ cấp Học viện

tải về tại đây