Thứ Tư, 17/04/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Danh sách các biểu mẫu

STT

Mã hiệu

Tên mẫu biểu

Tệp đính kèm

01

Mẫu 1-CĐTQ

Đơn đề nghị bảo vệ chuyên đề và tiểu luận tổng quan

Mẫu 1-CĐTQ.doc

02

Mẫu 2-CĐTQ

DS đề nghị HĐ của người hướng dẫn

Mẫu 2-CĐTQ.doc

03

Mẫu 3-CĐTQ

Tờ trình đề nghị thành lập HĐ của đơn vị

Mẫu 3-CĐTQ.doc

04

Mẫu 4-CĐTQ

DS đề nghị Hội đồng của đơn vị

Mẫu 4-CĐTQ.doc

05

Mẫu 5-CĐTQ

Phiếu đánh giá chuyên đề

Mẫu 5-CĐTQ.doc

06

Mẫu 6-CĐTQ

BB kiểm phiếu chuyên đề

Mẫu 6-CĐTQ.doc

07

Mẫu 7-CĐTQ

Phiếu đánh giá tiểu luận TQ

Mẫu 7-CĐTQ.doc

08

Mẫu 8-CĐTQ

BB kiểm phiếu tiểu luận TQ

Mẫu 8-CĐTQ.doc

09

Mẫu 9-CĐTQ

DS chi tiền

Mẫu 9-CĐTQ.doc