Thứ Tư, 17/04/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Danh sách các biểu mẫu

STT

Mã hiệu

Tên mẫu biểu

Tệp đính kèm

01

Mẫu 1-ĐTĐT

Đơn đề nghị thay đổi đề tài luận án

Mẫu 1-ĐTĐT.doc

02

Mẫu 2-ĐTĐT

DS đề nghị HĐ của người hướng dẫn

Mẫu 2-ĐTĐT.doc

03

Mẫu 3-ĐTĐT

Tờ trình

Mẫu 3-ĐTĐT.doc

04

Mẫu 4-ĐTĐT

DS đề nghị HĐ của đơn vị

Mẫu 4-ĐTĐT.doc

05

Mẫu 5-ĐTĐT

Phiếu điểm

Mẫu 5-ĐTĐT.doc

06

Mẫu 6-ĐTĐT

BB bảo vệ đề cương

Mẫu 6-ĐTĐT.doc

07

Mẫu 7-ĐTĐT

DS chi tiền

Mẫu 7-ĐTĐT.doc

08

Mẫu 1-GH

Đơn xin gia hạn

Mẫu 1-GH.doc

09

Mẫu 2-GH

Tờ trình gia hạn

Mẫu 2-GH.doc

10

Mẫu 1-ĐNHD

Đơn đề nghị bổ sung cán bộ hướng dẫn

Mẫu 1-ĐNHD.doc

11

Mẫu 2-ĐNHD

Tờ trình bổ sung cán bộ hướng dẫn

Mẫu 2-ĐNHD.doc

12

Mẫu 1-CCSĐT

Đơn xin chuyển cơ sở đào tạo

Mẫu 1-CCSĐT.doc

13

Mẫu 2-CCSĐT

Tờ trình chuyển cơ sở đào tạo

Mẫu 2-CCSĐT.doc

14

Mẫu 1-TH

Đơn xin thôi học

Mẫu 1-TH.doc

15

Mẫu 2-TH

Tờ trình cho NCS thôi học

Mẫu 2-TH.doc