Thứ Bảy, 13/07/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Học viện Khoa học và Công nghệ hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

HỆ THỐNG THƯ VIỆN

Viện Hàn lâm KHCNVN có hệ thống thư viện gồm 11 thư viện lớn nhỏ, trong đó có 1 thư viện tổng hợp (Thư viện Trung tâm Thông tin tư liệu). Tại đây hiện có số lượng tạp chí lưu giữ lên tới 9.552 tạp chí và gần 20.000 đầu sách. Trong 5 năm gần đây, tốc độ bổ sung bình quân đạt 500 tên sách/ năm, trong đó khoảng 200 tên sách do các quỹ tài trợ giúp đỡ. Hệ thống máy tính tại thư viện được lắp đặt đã nối mạng với toàn bộ các công việc của thư viện, và phục vụ công tác tra cứu qua mạng Internet của bạn đọc. Bổ sung các nguồn tư liệu tạp chí điện tử, bộ sưu tập số cũng là vấn đề đang được quan tâm và bắt đầu từ năm 2008 thư viện phục vụ bạn đọc trên 1.200 đầu tạp chí điện tử của nước ngoài.

HỆ THỐNG THƯ VIỆN

+ SCIDOC Tiếng Việt: Tập hợp những bài báo, công bố của cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước, các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế do Viện Hàn lâm KHCNVN và các Viện chuyên ngành tổ chức; các tuyển tập, sách của các tác giả thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN. Đây là cơ sở dữ liệu được xây dựng từ năm 1994 với số lượng biểu ghi trên 20.000 biểu, trên phần mềm ISIS for Windows. SCIDOC tiếng Việt là CSDL thư mục đa ngành về các lĩnh vực như toán học, tin học, cơ học, hoá học, sinh học, vật lý học, vật liệu, các khoa học về Trái đất…, được xây dựng khá công phu và có chất lượng.

+ SCIDOC phiên bản tiếng Anh: Nội dung bao quát giống như SCIDOC phiên bản tiếng Việt. SCIDOC tiếng Anh được xây dựng từ 2001, số lượng biểu ghi hiện có khoảng 6000 biểu. SCIDOC tiếng Anh cũng được xây dựng trên phần mềm ISIS for Windows, với cấu trúc tương tự như SCIDOC tiếng Việt.

+ Website phục vụ nghiên cứu: Cùng với việc xây dựng các cơ sở dữ liệu, Phòng Thông tin khoa học cũng đã xây dựng trang Web về Các sản phẩm thông tin của Trung tâm Thông tin - Tư liệu. Trang web được xây dựng công phu, nội dung khá phong phú, bao hàm các ấn phẩm thông tin như:

Hiện tại, Viện Hàn lâm KHCNVN đã thu thập, lưu trữ các tài liệu khoa học không công bố, các báo cáo nghiên cứu khoa học, các luận văn, luận án sau đại học của cán bộ Viện Hàn lâm KHCNVN. Kho lưu trữ của Trung tâm Thông tin tư liệu cũng đang lưu giữ 245 tài liệu khoa học không công bố; 760 quyển tuyển tập báo cáo hội nghị, hội thảo khoa học; gần 1500 báo cáo đề tài khoa học và công nghệ các cấp; 1505 cuốn luận án, luận văn sau đại học của cán bộ Viện Hàn lâm KHCNVN và 13.780 ảnh tư liệu hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm KHCNVN.