Thứ Tư, 17/04/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Chủ Nhật, 15:36 20/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: BẢN ĐỒ VIỄN THÁM VÀ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

MÃ SỐ: 9 44 02 14

STT

học phần

Tên học phần

Số

tín chỉ

(1)

(2)

(3)

(4)

1.Các học phần bắt buộc

06

1.

GEO5043

Xử lý ảnh số viễn thám

03

2.

GEO5044

Mô hình hóa trong quan trắc trái đất

03

2.Các học phần tự chọn

06

1.

GEO5045

Hệ thống quan trắc trái đất

03

2.

GEO5046

Chuẩn hóa dữ liệu không gian

03

3.

GEO5047

Hạ tầng dữ liệu không gian

03

4.

GEO5048

Bản đồ, Viễn thám và GIS trong nghiên cứu chuyên đề và khu vực

02

5.

GEO5049

Dữ liệu không gian và tính bất định của dữ liệu không gian

02

6.

GEO5050

Sử dụng tài nguyên và quản lý lãnh thổ với sự trợ giúp của Bản đồ, Viễn thám và GIS

02

7.

GEO5051

Phương pháp viễn thám nâng cao trong nghiên cứu địa lý

02

8.

GEO5052

Phương pháp GIS nâng cao trong nghiên cứu địa lý

02

9.

GEO5053

Nghiên cứu địa lý trong không gian và thời gian với trợ giúp của tư liệu viễn thám đa thời gian

02

10.

GEO5054

Hệ thống phần mềm xử lý và phân tích ảnh

02

11.

GEO5055

ArcGIS và lập trình python

02

12.

GEO5056

Lập trình trong các phần mềm xử lý ảnh số

02

3.Các chuyên đề tiến sĩ

06

4.Tiểu luận tổng quan

02

5.Luận án

70

Tổng cộng

90


Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.