Thứ Tư, 29/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Năm, 08:44 31/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: TOÁN GIẢI TÍCH

MÃ SỐ: 8 46 01 02

SttMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
I. Khối kiến thức chung6
1.PHI1001Triết học3
2.FLS1001Ngoại ngữ chung3
II. Khối kiến thức cơ sở 28
II.1. Học phần bắt buộc16
3.MAT2001Đại số hiện đại4
4.MAT2002Giải tích hiện đại4
5.MAT2003Hình học hiện đại4
6.MAT2004Phương trình vi phân4
II.2. Học phần lựa chọn12
7.MAT2005Lý thuyết xác suất và thống kê toán học4
8.MAT2006Hàm phức một biến4
9.MAT2007Toán rời rạc4
10.MAT2008Giải tích lồi và tối ưu4
11.MAT2009Giải tích số4
III. Khối kiến thức chuyên ngành14
III.1. Học phần bắt buộc8
12.MAT3014Giải tích hàm4
13.MAT3015Phép tính biến phân4
III.2. Học phần tự chọn6
14.MAT3016Lý thuyết toán tử3
15.MAT3017Lý thuyết rẽ nhánh3
16.MAT3018Toán tử giả vi phân3
17.MAT3019Hàm suy rộng và không gian Sobolev3
18.MAT3020Giải tích đa trị3
19.MAT3021Giải tích Lipschitz3
III. Luận văn12
Tổng số tín chỉ60