Thứ Tư, 29/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Hai, 10:08 04/09/2017

CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ NGUYÊN TỬ

MÃ SỐ: 8 44 01 06

Stt

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

I. Khối kiến thức chung

6

1.

PHI1001

Triết học

3

2.

FLS1001

Ngoại ngữ chung

3

II. Khối kiến thức cơ sở

21

II.1. Học phần bắt buộc

18

3.

PHY2001

Tin học

4

4.

PHY2002

Cơ học lượng tử 1

4

5.

PHY2003

Toán cho vật lý 1

4

6.

PHY2004

Điện động lực

3

7.

PHY2005

Vật lý thống kế

3

II.2. Học phần lựa chọn

3

8.

PHY2006

Toán cho vật lý 2

3

9.

PHY2007

Cơ học lượng tử 2

3

III. Khối kiến thức chuyên ngành

28

III.1. Học phần bắt buộc

9

10.

PHY3033

Cấu trúc hạt nhân

3

11.

PHY3034

Phản ứng hạt nhân

3

12.

PHY3035

Phương pháp và kỹ thuật ghi đo bức xạ hạt nhân

3

III.2. Học phần lựa chọn

18

13.

PHY3036

Những vấn đề cơ bản về xử lý tín hiệu hạt nhân

3

14.

PHY3037

Các thiết bị đo đạc hạt nhân hiện đại

3

15.

PHY3038

Máy gia tốc và ứng dụng

3

16.

PHY3039

Lò phản ứng hạt nhân

3

17.

PHY3040

Phân tích phổ hạt nhân

3

18.

PHY3041

Các phương pháp xử lý số liệu hạt nhân

3

19.

PHY3042

Các phương pháp phân tích hạt nhân hiện đại

3

20.

PHY3043

Mô phỏng trong vật lý hạt nhân

3

21.

PHY3044

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân

3

III. Luận văn

10

Tổng số tín chỉ

64