Thứ Sáu, 24/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Bảy, 07:35 26/08/2017

Hồi quy mờ theo hướng tiếp cận của đại số gia tử và ứng dụng giải bài toán đánh giá công tác quản lý và phát triển dân số

Mã đề tài: VAST01.06/14-1, Tên chủ nhiệm: TS. Trần Thái Sơn, Thời gian thực hiện: 2014-2016

Mục tiêu đề tài:

Nghiên cứu các phương pháp hồi quy mờ (fuzzy regression) theo cách tiếp cận sử dụng lý thuyết tập mờ và đại số gia tử nhằm xây dựng các thuật toán hiệu quả ứng dụng trong việc đánh giá công tác quản lý và phát triển dân số.

Kết quả đạt được:

Về khoa học:

Báo cáo tổng quan về việc thực hiện nghiên cứu các phương pháp hồi quy mờ, đề xuất cách tiếp cận theo Đại số gia tử và áp dụng vào việc khai phá tri thức từ dữ liệu thống kê dân số VN.

- Công trình công bố trên hội nghị quốc tế:

Cat Ho Nguyen, Jose M. Alonso, Looking for a real-world-semantics- based approach to the interpretability of fuzzy systems, FUZZ-IEEE 2017 Technical Program Committee and Technical Chairs (hội nghị quốc tế FUZZ-IEEE 2017, tổ chức tại Naples, Italy, July 9-12, 2017)

- Công trình công bố trên tạp chí quốc tế:

Cat Ho Nguyen, Van Thong Hoang, Thai Son Tran, Van Long Nguyen, LFoC-Interpretability of Linguistic Rule Based Systems and its Applications To Solve Regression Problem, được đăng ở tạp chí International Journal of Computer Technology and Applications, IJCTA-Volume 8 Issue 2 / March-April 2017, page 94-117

- Công trình công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước

Bài báo Trần Thái Sơn, Nguyễn Tuấn Anh, Đại số gia tử và bài toán phân chia miền giá trị ngôn ngữ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Thái Nguyên, Tập 159 số 14, 2016, page 101-108

• Về sản phẩm: Phần mềm thể hiện các thuật toán xây dựng MFRBS ứng dụng cho bài toán hồi quy mức sinh dân số. Chương trình là một phần mềm hoàn chỉnh, có giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Các tài liệu phân tích thiết kế, hướng dẫn kèm theo

• Về đào tạo: hướng dẫn 02 thạc sĩ và hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh.

• Xác nhận chuyển giao kết quả của Trung tâm thông tin và tư liệu Dân số, Tổng cục dân số, Bộ y tế.

Những đóng góp mới:

Đề tài đã đi sâu nghiên cứu các phương pháp hồi quy mờ và đề xuất giải bài toán hồi quy mờ theo tiếp cận ĐSGT, đồng thời áp dụng phương pháp đề xuất giải bài toán tính mức sinh dân số từ các số liệu thống kê của dân số Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

Sản phẩm đề tài:

Báo cáo tổng quan về việc thực hiện nghiên cứu các phương pháp hồi quy mờ, đề xuất cách tiếp cận theo Đại số gia tử và áp dụng vào việc khai phá tri thức từ dữ liệu thống kê dân số VN.

• Cat Ho Nguyen, Jose M. Alonso, Looking for a real-world-semantics- based approach to the interpretability of fuzzy systems, FUZZ-IEEE 2017 Technical Program Committee and Technical Chairs (hội nghị quốc tế FUZZ-IEEE 2017, tổ chức tại Naples, Italy, July 9-12, 2017)

• Cat Ho Nguyen, Van Thong Hoang, Thai Son Tran, Van Long Nguyen, LFoC-Interpretability of Linguistic Rule Based Systems and its Applications To Solve Regression Problem, được đăng ở tạp chí International Journal of Computer Technology and Applications, IJCTA-Volume 8 Issue 2 / March-April 2017, page 94-117

• Bài báo Trần Thái Sơn, Nguyễn Tuấn Anh, Đại số gia tử và bài toán phân chia miền giá trị ngôn ngữ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Thái Nguyên, Tập 159 số 14, 2016, page 101-108

• Phần mềm thể hiện các thuật toán xây dựng MFRBS ứng dụng cho bài toán hồi quy mức sinh dân số kèm tài liệu phân tích thiết kế cùng hướng dẫn sử dụng

Địa chỉ ứng dụng:

Trung tâm thông tin tư liệu dân số Tổng cục dân số Bộ Y tế.