Thứ Sáu, 24/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Năm, 21:09 17/08/2017

Thiết kế và xây dựng hệ thống kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật phát hiện và nhận dạng mặt người

Tên chủ nhiệm: PGS.TS. Đặng Quang Á, Xếp loại: Khá, Thời gian thực hiện: 2011-2012

Mục tiêu đề tài:

Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện và nhận dạng mặt người dựa trên các kỹ thuật xử lý ảnh. Trên cơ sở đó thiết kế và xây dựng hệ thống kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật nhận dạng mặt người.

Kết quả đạt được:

Về khoa học:

• Đề xuất mô hình mặt người Việt trưởng thành dựa trên tiếp cận không gian nhờ đó có thể phát hiện được mặt người theo cấu trúc thành phần.

• Đề xuất mô hình Client/Server kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật nhận dạng mặt người kết hợp với thẻ.

- Về ứng dụng:

• Xây dựng hệ thống phần mềm VRFace1.0 phục vụ cho việc kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật nhận dạng mặt người kết hợp với thẻ. Hệ thống đã được thử nghiệm với độ chính xác cao.

- Về đào tạo:

• 04 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn

• 05 sinh viên đại học đã bảo vệ thành công khóa luận

Những đóng góp mới:

Đề xuất mô hình mặt người Việt trưởng thành dựa trên tiếp cận không gian nhờ đó có thể phát hiện được mặt người theo cấu trúc thành phần.

• Đề xuất mô hình Client/Server kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật nhận dạng mặt người kết hợp với thẻ.

Sản phẩm đề tài:

Các bài báo đã công bố (liệt kê) 03

[1] Ngô Đức Vĩnh, Đỗ Năng Toàn, Hà Mạnh Toàn (2011), “Một tiếp cận trong phát hiện và nhận dạng mặt người dưới sự trợ giúp của camera”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Số 3, 2010, tr20-24.

[2] Trần Thanh Việt, Trần Công Chiến, Huỳnh Cao Tuấn, Nguyễn Hữu Nam, Đỗ Năng Toàn, Trần Hành (2012), “Một kỹ thuật phát hiện và bám sát đối tượng”. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia ”Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và Truyền thông", Cần Thơ 07-08/10/2011, tr238-248.

[3] Lam Thanh Hien, Tran Van Lang, Ha Manh Toan and Do Nang Toan (2012), “Modeling the Human Face and its Application for Detection of Driver Drowsiness”, International Journal of Computer Science and Telecommunications (ISSN: 2047-3338), Volume 3, Issue 11, November 2012.

Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu trữ)

Tên sản phẩm: Phần mềm kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật phát hiện và nhận dạng mặt người - VRFace 1.0

Mô tả sản phẩm: Phần mềm chạy trên đĩa CD với giao diện thân thiện dễ sử dụng. Hình ảnh video đẹp, rõ nét


Các tin đã đưa: