Thứ Tư, 29/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Tư, 10:21 22/07/2020

Đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn tới quần xã động vật không xương sống đáy cỡ trung bình (meiofauna) tại vùng hạ du hệ thống sông Thái Bình

Họ và tên

Nguyễn Thanh Hiền

Đơn vị công tác của cá nhân chủ nhiệm

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - VHL KHCNVN

Đơn vị phối hợp thực hiện đề tài/nhiệm vụ

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - VHL KHCNVN

Lĩnh vực nghiên cứu thuộc Khoa

Sinh thái và Tài Nguyên Sinh vật

Điện thoại

0915556539

Email

nguyen-thanh.hien@usth.edu.vn

Người hướng dẫn

TS. Mai Hương

Mã số đề tài/nhiệm vụ

GUST.STS.ĐT 2020-ST02

Thời gian thực hiện

2020 - 2022