Thứ Tư, 29/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Tư, 10:16 22/07/2020

Nghiên cứu đa dạng nguồn gen và mối quan hệ gần gũi có thể của chi Nam tinh (Arisaema Mart.) ở Việt Nam và trên thế giới

Họ và tên

Trần Văn Tiến

Đơn vị công tác của cá nhân chủ nhiệm

Học viện hành chính Quốc gia

Đơn vị phối hợp thực hiện đề tài/nhiệm vụ

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - VHL KHCNVN

Lĩnh vực nghiên cứu thuộc Khoa

Sinh thái và Tài Nguyên Sinh vật

Điện thoại

0976821269

Email

vantienbvhn@gmail.com

Người hướng dẫn

PGS.TS. Nguyễn Văn Dư

Mã số đề tài/nhiệm vụ

GUST.STS.ĐT 2020-ST01

Thời gian thực hiện

2020 - 2022