Thứ Sáu, 21/06/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Học viện Khoa học và Công nghệ hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Sáu, 16:02 29/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2021 - NGÀNH HOÁ HỌC

TT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Giới tính

Học hàm, học vị

Đăng ký xét

Ngành

Bản đăng ký

ỨNG VIÊN PHÓ GIÁO SƯ

1

Đặng Thị Tuyết

Anh

12/01/1982

Nữ

TS

PGS

Hóa học

Bản đăng ký

2

Lê Thanh

Sơn

09/06/1981

Nam

TS

PGS

Hóa học

Bản đăng ký

3

Trần Thị Phương

Thảo

30/10/1979

Nữ

TS

PGS

Hóa học

Bản đăng ký

4

Vũ Kim

Thư

27/02/1976

Nữ

TS

PGS

Hóa học

Bản đăng ký

5

Nguyễn Thanh

Tùng

30/03/1978

Nam

TS

PGS

Hóa học

Bản đăng ký

6

Trần Quốc

Toản

20/10/1985

Nam

TS

PGS

Hóa học

Bản đăng ký

7

Lê Thị Hải

17/12/1960

Nữ

TS

PGS

Hóa học

Bản đăng ký


Các tin đã đưa: