Thứ Sáu, 24/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Sáu, 11:50 30/06/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2023 - Ngành Hóa học

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Học hàm, học vị

Đăng ký xét

Ngành

Bản đăng ký

I.

ỨNG VIÊN GIÁO SƯ

1

Ngô Quốc Anh

02/06/1974

Nam

PGS.TS

GS.

Hóa học

tải về tại đây

2

Nguyễn Đại Hải

05/11/1984

Nam

PGS.TS

GS.

Hóa học

tải về tại đây

3

Đinh Thị Mai Thanh

15/01/1974

Nữ

PGS.TS

GS.

Hóa học

tải về tại đây

II.

ỨNG VIÊN PHÓ GIÁO SƯ

1

Nguyễn Thúy Chinh

01/03/1987

Nữ

Tiến sĩ

PGS

Hóa học

tải về tại đây

2

Nguyễn Thành Danh

26/06/1982

Nam

Tiến sĩ

PGS

Hóa học

tải về tại đây

3

Hoàng Mai Hà

10/06/1980

Nam

Tiến sĩ

PGS

Hóa học

tải về tại đây

4

Hoàng Thu Hà

19/02/1971

Nữ

Tiến sĩ

PGS

Hóa học

tải về tại đây

5

Phạm Thị Thu Hoài

17/07/1977

Nữ

Tiến sĩ

PGS

Hóa học

tải về tại đây

6

Mai Hương

29/12/1976

Nữ

Tiến sĩ

PGS

Hóa học

tải về tại đây

7

Phạm Đức Thịnh

26/07/1981

Nam

Tiến sĩ

PGS

Hóa học

tải về tại đây

8

Trần Đăng Thuần

17/03/1982

Nam

Tiến sĩ

PGS

Hóa học

tải về tại đây

9

Mai Văn Tiến

10/08/1979

Nam

Tiến sĩ

PGS

Hóa học

tải về tại đây

10

Nguyễn Ngọc Tùng

03/12/1985

Nam

Tiến sĩ

PGS

Hóa học

tải về tại đây