Thứ Tư, 29/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Sáu, 11:12 30/06/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2023 - Ngành Sinh học

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Học hàm, học vị

Đăng ký xét

Ngành

Bản đăng ký

I.

ỨNG VIÊN GIÁO SƯ

II.

ỨNG VIÊN PHÓ GIÁO SƯ

1

Hồ Tú Cường

19/10/1979

Nam

Tiến sĩ

PGS

Sinh học

tải về tại đây

2

Huỳnh Thị Thu Huệ

17/11/1976

Nữ

Tiến sĩ

PGS

Sinh học

tải về tại đây

3

Vũ Quốc Luận

06/08/1977

Nam

Tiến sĩ

PGS

Sinh học

tải về tại đây

4

Đặng Văn Sơn

10/10/1982

Nam

Tiến sĩ

PGS

Sinh học

tải về tại đây

5

Đỗ Văn Trường

10/04/1984

Nam

Tiến sĩ

PGS

Sinh học

tải về tại đây

6

Hoàng Thanh Tùng

26/03/1989

Nam

Tiến sĩ

PGS

Sinh học

tải về tại đây

7

Nguyễn Văn Tú

11/04/1979

Nam

Tiến sĩ

PGS

Sinh học

tải về tại đây

8

Nguyễn Đình Tứ

06/07/1978

Nam

Tiến sĩ

PGS

Sinh học

tải về tại đây