Thứ Sáu, 24/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Năm, 16:11 30/06/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2022

Ngành: Khoa học Trái Đất- Mỏ


TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Học hàm, học vị

Đăng ký xét

Ngành

Bản đăng ký

ỨNG VIÊN GIÁO SƯ

1

Nguyễn Văn Hoàng

10/01/1959

Nam

PGS.TS.

GS

Khoa học trái đất- Mỏ

tải về tại đây

2

Nguyễn An Thịnh

18/3/1980

Nam

PGS.TS

GS

Khoa học Trái đất -Mỏ

tải về tại đây

ỨNG VIÊN PHÓ GIÁO SƯ

1

Lê Thị Thu Hiền

27/01/1973

Nữ

Tiến sĩ

PGS

Khoa học Trái đất -Mỏ

tải về tại đây

2

Hoàng Lưu Thu Thủy

06/12/1970

Nữ

Tiến sĩ

PGS

Khoa học Trái đất -Mỏ

tải về tại đây

3

Phạm Anh Tuân

05/12/1980

Nam

Tiến sĩ

PGS

Khoa học Trái đất- Mỏ

tải về tại đây

4

Nguyễn Hữu Xuân

27/9/1973

Nam

Tiến sĩ

PGS

Khoa học trái đất – Mỏ

tải về tại đây


Các tin đã đưa: