Thứ Năm, 30/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Hai, 15:31 27/06/2022

Thông báo viết bài: Hội nghị Khoa học Quốc Gia lần thứ XV "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR 2022), Hạn nộp toàn văn: 31/8/2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA

NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

The National Conference on Fundamental and Applied IT Research (FAIR’2022)

Học viện Kỹ thuật mật mã, Hà Nội, ngày 03-04/11/2022

Kính gửi các nhà khoa học, các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên;

Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin tại Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Học viện Kỹ thuật Mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan khoa học, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường đại học để tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XV về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin".

Chủ đề chính của Hội nghị "An toàn và bo mật thông tin trong cuộc Cách mng Công nghiệp lần thứ IV". Tuy nhiên, do truyền thống của Hội nghị nên cũng không hạn chế về nội dung. Hội nghị năm nay được sự bảo trợ chuyên môn của 3 cơ sở đào tạo uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông là Học viên Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường ĐH Công nghệ Thông tin & Truyền thông Thái Nguyên, Viện Công nghệ Thông tin – ĐHQGHN. Ở Hội nghị FAIR'2022 này, các đơn vị bảo trợ chuyên môn sẽ tổ chức workshop "Một số vấn đề thời sự của Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV" liên quan đến phạm vi công nghệ và ứng dụng CNTT, bảo mật và an toàn thông tin trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

FAIR lần thứ XV (FAIR'2022), tổ chức trong khuôn viên Học viện Kỹ thuật Mật mã, Hà Nội vào 2 ngày: Thứ Năm và Thứ Sáu, 03 - 04/11/2022.

 •  Hội nghị phí: 500.000 đồng/đại biểu (sinh viên đại học có báo cáo được miễn)

 •  Thông báo chấp nhận sẽ được đăng trên website của FAIR (http://fair.conf.vn)

 •  Những bài được chấp nhận sẽ được đăng trong kỷ yếu của FAIR (được tính 0-0,75 điểm trong Hội đồng chức danh GS ngành CNTT)


Website:https://fair.conf.vn

MỘT SỐ THỜI HẠN:


Nộp tóm tắt : 30/7/2022

Nộp toàn văn: 31/8/2022

Thông báo chấp nhận: 1/10/2022

Ngày tổ chức: 03-04/11/2022

BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN: GS.VS. Đặng Vũ Minh, Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam

ĐỒNG TRƯỞNG BAN: TSKH. Phan Xuân Dũng, Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam

Thành viên: GS.TS. Đặng Quang Á, Viện HLKH&CN Việt Nam

TS. Nguyễn Hữu Hùng, Học viện Kỹ thuật mật mã

PGS.TS. Trần Văn Lăng, Viện HLKH&CN Việt Nam

GS.TSKH. Phạm Thế Long, Học Viện KTQS

PGS.TS. Vũ Văn San, Học viện CNBCVT

GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, Viện HLKH&CN Việt Nam

GS.TS. Vũ Đức Thi, Đại học Quốc Gia Hà Nội

GS.TS. Nguyễn Thanh Thuỷ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN: GS.TS. Vũ Đức Thi, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

ĐỒNG TRƯỞNG BAN: TS. Nguyễn Hữu Hùng, Học viện Kỹ thuật mật mã

PHÓ TRƯỞNG BAN: GS.TS. Đăng Quang Á, Viện HL KH&CN Việt Nam

Thành viên: PGS.TS. Trần Văn Lăng: Viện HL KH&CN Việt Nam

TS. Lê Quang Minh Viện CNTT, ĐHQG Hà Nội

GS.TS. Từ Minh Phương, Học viện CNBCVT

TS. Nguyễn Văn Tảo, Trường ĐHCNTT&TT

PGS.TS. Trần Xuân Tú, ĐHQG Hà Nội

BAN CHƯƠNG TRÌNH

TRƯỞNG BAN: PGS.TS. Trần Văn Lăng, Viện HL KH&CN Việt Nam

PHÓ TRƯỞNG BAN: PGS.TS. Trần Đình Khang, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

GS.TS. Từ Minh Phương, Học viện CNBCVT

PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh, Trường ĐHKH, ĐH Huế

Chủ đề Hội nghị (nhưng không hạn chế)
 • Applied computer science
 • Applied Information Systems
 • Artificial intelligence
 • Bioinformatics
 • Computer graphics and Visualization
 • Computer security and Cryptography
 • Computational Science
 • Computational Intelligence
 • Concurrent, Parallel and Distributed systems
 • Data and Network mining
 • Digital Image/Video Processing
 • Databases and information retrieval
 • Data Science
 • Deep Learning
 • Health Informatics
 • Innovative Computing Systems and Applications in S&T
 • Intelligent Condition Monitoring
 • Internet of Things
 • Knowledge Data Engineering
 • Mobile network and systems
 • Multimedia and Interactive Multimedia
 • Network and Information Security
 • Soft Computing
 • Theoretical Computer Science