Thứ Tư, 29/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Chủ Nhật, 08:16 27/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: THỰC VẬT HỌC

MÃ SỐ: 8420111

SttMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
I. Khối kiến thức chung6
1.PHI1001Triết học3
2.FLS1001Ngoại ngữ chung3
II. Khối kiến thức cơ sở24
II.1. Học phần bắt buộc12
3.ECO3001Đối tượng sinh thái và các quy luật cơ bản3
4.ECO3003Đa dạng sinh học3
5.ECO3003Sinh học phân tử3
6.ECO3004Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học3
II.2. Học phần tự chọn12
7.ECO3005Hệ sinh thái cạn3
8.ECO3006Ứng dụng toán học trong nghiên cứu sinh thái học3
9.ECO3007Hệ sinh thái thủy vực3
10.ECO3008Quản lý sở hữu trí tuệ trong sinh học3
11.ECO3009Sinh học phát triển3
12.ECO3010Sinh học môi trường và phát triển bền vững3
III. Khối kiến thức chuyên ngành21
III.1. Học phần bắt buộc12
13.ECO3001Nguyên tắc phân loại và hệ thống học thực vật3
14.ECO3003Hình thái học và giải phẫu thực vật3
15.ECO3003Hệ thống học thực vật hạt kín3
16.ECO3004Tài nguyên thực vật3
III.2. Học phần tự chọn9
17.ECO3005Sinh tổng hợp các hợp chất tự nhiên thứ cấp từ thực vật3
18.ECO3006Phương pháp nghiên cứu phân loại thực vật hiện đại3
19.ECO3007Sinh thái thảm thực vật3
20.ECO3008Hệ thống học thực vật bậc thấp3
21.ECO3009Đánh giá đa dạng thực vật và đề xuất các biện pháp bảo tồn3
22.ECO3010Phân loại thực vật hạt kín3
23.ECO3011Thực vật biển3
IV. Luận văn12
Tổng số tín chỉ63