Thứ Tư, 29/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Hai, 15:36 21/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: THỰC VẬT HỌC

MÃ SỐ: 9 42 01 11

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
1. Các học phần bắt buộc
6
1.
ECO5052
Hệ thống và tiến hóa thực vật bậc cao theo quan điểm hiện đại
3
2.
ECO5053
Thực vật dân tộc học
3
3.
ECO5054
Bảo tồn đa dạng thực vật
3
4.
ECO5055
Hệ thống bảo tàng thiên nhiên trên thế giới và ở Việt Nam3
2. Các học phần lựa chọn
3
5.
ECO5056
Tài nguyên thực vật có tinh dầu ở Viêt Nam3
6.
ECO5057
Tài nguyên cây gỗ ở Việt Nam3
7.
ECO5058
Các hình thức sinh sản ở thực vật3
8.
ECO5059
Các hợp chất có hoạt tính sinh học từ thực vật3
9.
ECO5060
Đa dạng tài nguyên cây thuốc3
10.
ECO5061
Các terpenoid từ thực vật và ý nghĩa của chúng3
11.
ECO5062
Sự tiến hóa hình thái của thực vật hạt kín3
12.
ECO5063
Tổng quan các vấn đề nghiên cứu về thực vật3
13.
ECO5064
Hệ thống các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam3
14.
ECO5065
Hệ thống học nấm ở Việt Nam3
15.
ECO5066
Tài nguyên Song mây3
16.
ECO5067
Quan trắc giám sát đa dạng thực vật ở Việt Nam3
17.
ECO5068
Đa dạng thực vật ở Việt Nam3
18.
ECO5069
Vai trò của thực vật đối với sự giảm thiểu của biến đổi khí hậu3
19.
ECO5070
Tài nguyên thực vật dầu béo và các cây ăn được3
20.
ECO5071
Địa lý thực vật3
21.
ECO5072
Các loài thực vật quý hiếm được ưu tiên bảo tồn ở Việt Nam3
22.
ECO5073
Nghiên cứu phát triển thuốc từ thực vật3
3. Các chuyên đề tiến sĩ
6
4. Tiểu luận tổng quan
2
5. Luận án
70
Tổng số tín chỉ87
Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.