Thứ Tư, 29/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Chủ Nhật, 15:36 20/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: ĐỘNG VẬT HỌC

MÃ SỐ: 9 42 01 03

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
1. Các học phần bắt buộc
6
1.
ECO5034
Giải phẫu so sánh động vật3
2.
ECO5035
Tập tính học động vật3
3.
ECO5036
Phương pháp điều tra nghiên cứu động vật3
2. Các học phần lựa chọn
3
4.
ECO5037
Phương pháp nghiên cứu sinh học và sinh thái Thú3
5.
ECO5038
Điểu học3
6.
ECO5039
Âm sinh học động vật3
7.
ECO5040
Quản lý và bảo vệ tài nguyên động vật3
8.
ECO5041
Nguồn gốc tiến hóa và phân vùng địa lý của thú3
9.
ECO5042
Phương pháp nghiên cứu thú nhỏ và dơi3
10.
ECO5043
Sinh thái học quần thể động vật3
11.
ECO5044
Phương pháp giám sát đa dạng sinh học3
12.
ECO5045
Khu hệ chim nước3
13.
ECO5046
Hình nhện học3
14.
ECO5047
Kỹ thuật nghiên cứu các loài chim3
15.
ECO5048
Phương pháp sinh học phân tử trong nghiên cứu các loài chim3
16.
ECO5049
Nguồn lợi động vật thủy sinh3
17.
ECO5050
Linh trưởng học với sức khỏe con người3
18.
ECO5051
Địa lý động vật học3
3. Các chuyên đề tiến sĩ
6
4. Tiểu luận tổng quan
2
5. Luận án
70
Tổng số tín chỉ87
Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.