Thứ Tư, 29/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Bảy, 15:43 26/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: ĐỘNG VẬT HỌC

MÃ SỐ: 8 42 01 03

1. Động vật có xương sống

SttMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
I. Khối kiến thức chung6
1.PHI1001Triết học3
2.FLS1001Ngoại ngữ chung3
II. Khối kiến thức cơ sở24
II.1. Học phần bắt buộc12
3.ECO2001Đối tượng sinh thái và các quy luật cơ bản3
4.ECO2002Đa dạng sinh học3
5.ECO2003Sinh học phân tử3
6.ECO2004Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học3
II.2. Học phần tự chọn12
7.ECO2005Hệ sinh thái cạn3
8.ECO2006Ứng dụng toán học trong nghiên cứu sinh thái học3
9.ECO2007Hệ sinh thái thủy vực3
10.ECO2008Quản lý sở hữu trí tuệ trong sinh học3
11.ECO2009Sinh học phát triển3
12.ECO2010Sinh học môi trường và phát triển bền vững3
III. Khối kiến thức chuyên ngành21
III.1. Học phần bắt buộc12
13.ECO3012Nguyên tắc và phương pháp phân loại động vật3
14.ECO3013Địa lý động vật học3
15.ECO3014Thú học3
16.ECO3015Bò sát lưỡng cư học3
III.2. Học phần tự chọn9
17.ECO3016Sinh học bảo tồn3
18.ECO3017Điểu học3
19.ECO3018Tiến hóa động vật3
20.ECO3019Đa dạng và bảo tồn động vật đất3
21.ECO3020Nguồn lợi động vật thủy sinh3
22.ECO3021Sinh thái học quần thể động vật3
23.ECO3022Sử dụng công nghệ viễn thám trong nghiên cứu động vật học3
IV. Luận văn12
Tổng số tín chỉ63

2. Côn trùng học

SttMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
I. Khối kiến thức chung6
1.PHI1001Triết học3
2.FLS1001Ngoại ngữ chung3
II. Khối kiến thức cơ sở24
II.1. Học phần bắt buộc12
3.ECO2001Đối tượng sinh thái và các quy luật cơ bản3
4.ECO2002Đa dạng sinh học3
5.ECO2003Sinh học phân tử3
6.ECO2004Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học3
II.2. Học phần tự chọn12
7.ECO2005Hệ sinh thái cạn3
8.ECO2006Ứng dụng toán học trong nghiên cứu sinh thái học3
9.ECO2007Hệ sinh thái thủy vực3
10.ECO2008Quản lý sở hữu trí tuệ trong sinh học3
11.ECO2009Sinh học phát triển3
12.ECO2010Sinh học môi trường và phát triển bền vững3
III. Khối kiến thức chuyên ngành21
III.1. Học phần bắt buộc12
13.ECO3023Côn trùng học nông lâm nghiệp3
14.ECO3024Đa dạng sinh học côn trùng và bảo tồn3
15.ECO3025Hình thái và phân loại côn trùng3
16.ECO3026Phòng trừ sâu hại côn trùng3
III.2. Học phần tự chọn9
17.ECO3027Côn trùng y học và ứng dụng3
18.ECO3028Sinh lý học và giải phẫu côn trùng3
19.ECO3029Côn trùng xã hội3
20.ECO3030Côn trùng kinh tế3
21.ECO3031Phương pháp thu thập xử lý và bảo quản mẫu côn trùng3
22.ECO3032Côn trùng học thủy sinh3
23.ECO3033Sinh thái động vật đất3
24.ECO3034Hệ thống học và tiến hóa côn trùng3
IV. Luận văn12
Tổng số tín chỉ63

3. Ký sinh trùng học

SttMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
I. Khối kiến thức chung6
1.PHI1001Triết học3
2.FLS1001Ngoại ngữ chung3
II. Khối kiến thức cơ sở24
II.1. Học phần bắt buộc12
3.ECO2001Đối tượng sinh thái và các quy luật cơ bản3
4.ECO2002Đa dạng sinh học3
5.ECO2003Sinh học phân tử3
6.ECO2004Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học3
II.2. Học phần tự chọn12
7.ECO2005Hệ sinh thái cạn3
8.ECO2006Ứng dụng toán học trong nghiên cứu sinh thái học3
9.ECO2007Hệ sinh thái thủy vực3
10.ECO2008Quản lý sở hữu trí tuệ trong sinh học3
11.ECO2009Sinh học phát triển3
12.ECO2010Sinh học môi trường và phát triển bền vững3
III. Khối kiến thức chuyên ngành21
III.1. Học phần bắt buộc12
13.ECO3035Ký sinh trùng học3
14.ECO3036Miễn dịch học ký sinh trùng3
15.ECO3037Giun sán ký sinh ở người và động vật3
16.ECO3038Phương pháp nghiên cứu ký sinh trùng3
III.2. Học phần tự chọn9
17.ECO3039Đơn bào ký sinh3
18.ECO3040Ngoại ký sinh3
19.ECO3041Ký sinh trùng thủy sản3
20.ECO3042Sinh thái học ký sinh trùng3
IV. Luận văn12
Tổng số tín chỉ63

4. Tuyến trùng học

SttMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
I. Khối kiến thức chung6
1.PHI1001Triết học3
2.FLS1001Ngoại ngữ chung3
II. Khối kiến thức cơ sở24
II.1. Học phần bắt buộc12
3.ECO2001Đối tượng sinh thái và các quy luật cơ bản3
4.ECO2002Đa dạng sinh học3
5.ECO2003Sinh học phân tử3
6.ECO2004Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học3
II.2. Học phần tự chọn12
7.ECO2005Hệ sinh thái cạn3
8.ECO2006Ứng dụng toán học trong nghiên cứu sinh thái học3
9.ECO2007Hệ sinh thái thủy vực3
10.ECO2008Quản lý sở hữu trí tuệ trong sinh học3
11.ECO2009Sinh học phát triển3
12.ECO2010Sinh học môi trường và phát triển bền vững3
III. Khối kiến thức chuyên ngành21
III.1. Học phần bắt buộc12
13.ECO3012Nguyên tắc và phương pháp phân loại động vật3
14.ECO3043Tuyến trùng ký sinh thực vật và cơ sở phòng trừ3
15.ECO3044Tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng và phòng trừ sinh học3
16.ECO3045Tuyến trùng sống tự do trong nước3
III.2. Học phần tự chọn9
17.ECO3046Cấu trúc và giải phẫu hình thái tuyến trùng3
18.ECO3047Đa dạng sinh học tuyến trùng3
19.ECO3048Quản lý tuyến trùng ký sinh trong các hệ sinh thái nông nghiệp nhiệt đới3
20.ECO3049Vai trò của tuyến trùng trong việc đánh giá và quản lý môi trường3
21.ECO3050Tuyến trùng ký sinh mang truyền virus3
22.ECO3051Phương pháp nghiên cứu tuyến trùng3
23.ECO3052Giun tròn ký sinh côn trùng3
24.ECO3053Phòng trừ sinh học3
25.ECO3054Sinh học phát triển tuyến trùng3
IV. Luận văn12
Tổng số tín chỉ63

5. Vi sinh vật học

SttMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
I. Khối kiến thức chung6
1.PHI1001Triết học3
2.FLS1001Ngoại ngữ chung3
II. Khối kiến thức cơ sở21
II.1. Học phần bắt buộc12
3.ECO2001Đối tượng sinh thái và các quy luật cơ bản3
4.ECO2002Đa dạng sinh học3
5.ECO2003Sinh học phân tử3
6.ECO2004Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học3
II.2. Học phần tự chọn12
7.ECO2005Hệ sinh thái cạn3
8.ECO2006Ứng dụng toán học trong nghiên cứu sinh thái học3
9.ECO2007Hệ sinh thái thủy vực3
10.ECO2008Quản lý sở hữu trí tuệ trong sinh học3
11.ECO2009Sinh học phát triển3
12.ECO2010Sinh học môi trường và phát triển bền vững3
III. Khối kiến thức chuyên ngành24
III.1. Học phần bắt buộc12
13.ECO3055Phân loại vi sinh vật3
14.ECO3056Cơ sở di truyền vi sinh vật và kỹ thuật di truyền3
15.ECO3057Công nghệ lên men vi sinh vật3
16.ECO3058Sinh tổng hợp các chất có hoạt tính sinh học3
III.2. Học phần tự chọn9
17.ECO3059Xử lý chất thải bằng công nghệ vi sinh vật3
18.ECO3060Công nghệ sinh học trong sản xuất các dược phẩm3
19.ECO3061Hóa sinh miễn dịch học3
20.ECO3062Các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật3
21.ECO3063Kỹ thuật di truyền vi sinh3
22.ECO3064Công nghệ sinh học môi trưòng3
23.ECO3065Vi sinh vật trong chế biến bảo quản thực phẩm ở Việt Nam3
IV. Luận văn12
Tổng số tín chỉ63