Thứ Tư, 29/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Bảy, 15:36 19/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: CÔN TRÙNG HỌC

MÃ SỐ: 9 42 01 06

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
1. Các học phần bắt buộc
6
1.
ECO5020
Tổng quan các nghiên cứu về côn trùng ở Việt Nam3
2.
ECO5021
Biến động số lượng côn trùng3
3.
ECO5022
Tập tính học côn trùng3
2. Các học phần lựa chọn
3
4.
ECO5023
Chiến lược quản lý côn trùng hại cây trồng3
5.
ECO5024
Biện pháp sinh học trong quản lý côn trùng hại3
6.
ECO5025
Thiên địch của côn trùng và lợi dụng chúng3
7.
ECO5026
Chỉ thị sinh học của côn trùng3
8.
ECO5027
Cơ sở lý thuyết của đấu tranh sinh học3
9.
ECO5028
Sinh học và sinh lý của côn trùng3
10.
ECO5029
Côn trùng học ứng dụng3
11.
ECO5030
Phân vùng địa lý và bảo tồn côn trùng ở Việt Nam3
12.
ECO5031
Phương pháp và kỹ thuật phân loại côn trùng3
13.
ECO5032
Bảo tồn đa dạng côn trùng3
14.
ECO5033
Tài nguyên côn trùng3
3. Các chuyên đề tiến sĩ
6
4. Tiểu luận tổng quan
2
5. Luận án
70
Tổng số tín chỉ87
Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.