Thứ Tư, 29/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Sáu, 15:36 18/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: SINH THÁI HỌC

MÃ SỐ: 9 42 01 20

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
1. Các học phần bắt buộc
6
1.
ECO5001
Phân tích hệ thống Mô hình hóa và mô phỏng trong sinh thái học
3
2.
ECO5002
Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong sinh thái học
3
3.
ECO5003
Sinh thái học côn trùng
3
4.
ECO5004
Sinh thái động vật đất3
5.
ECO5005
Đa dạng côn trùng3
6.
ECO5006
Thích ứng với biến đổi khí hậu trên cơ sở hệ sinh thái (EbA)3
2. Các học phần lựa chọn
3
7.
ECO5007
Nấm học3
8.
ECO5008
Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên3
9.
ECO5009
Địa lý sinh vật3
10.
ECO5010
Định hướng bảo tồn, phát triển và khai thác bền vững nguồn gen thực vật ở Việt Nam3
11.
ECO5011
Hệ thống kinh tế sinh thái3
12.
ECO5012
Phân loại thảm thực vật3
13.
ECO5013
Phương pháp thành hợp bản đồ sinh khí hậu3
14.
ECO5014
Sinh thái học phân tử3
15.
ECO5015
Di truyền sinh thái3
16.
ECO5016
Đa dạng sinh học tại các hệ sinh thái thủy vực3
17.
ECO5017
Biến đổi khí hậu và côn trùng3
18.
ECO5018
Biện pháp sinh học phòng trừ côn trùng hại3
19.
ECO5019
Bảo tồn trên cơ sở sinh thái cảnh quan3
3. Các chuyên đề tiến sĩ
6
4. Tiểu luận tổng quan
2
5. Luận án
70
Tổng số tín chỉ87
Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.