Thứ Sáu, 24/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Sáu, 21:05 18/08/2017

Nghiên cứu các phương pháp khai phá dữ liệu trên cơ sở xử lý giá trị ngôn ngữ theo tiếp cận của Đại số gia tử

Tên chủ nhiệm: TS. Trần Thái Sơn, Xếp loại: Xuất sắc, Thời gian thực hiện: 2011-2012

Mục tiêu đề tài:

Nghiên cứu các phương pháp khai phá dữ liệu mờ (fuzzy data mining) của các cơ sở dữ liệu cỡ lớn và rất lớn theo cách tiếp cận sử dụng lý thuyết tập mờ và đại số gia tử nhằm khai thác trí thức (dưới dạng các luật kết hợp hoặc kết quả nhận dạng phân lớp đối tượng) phục vụ một số bài toán kinh tế xã hội

Kết quả đạt được:

Về khoa học: Trên cơ sở nghiên cứu phát triển lý thuyết Đại số gia tử (ĐSGT), đề xuất các thuật toán khai phá dữ liệu mới, hiệu quả để khai phá các cơ sở dữ liệu cỡ lớn.

Về ứng dụng: Xây dựng các bộ chương trình cụ thể thể hiện các thuật toán nêu trên đưa vào sử dụng. Khai phá thử nghiệm một cơ sở dữ liệu báo cáo kinh tế tháng Việt Nam.

Những đóng góp mới:

Nghiên cứu đề xuất các thuật toán khai phá dữ liệu dựa trên một lý thuyết mới do nhóm nghiên cứu của Viện CNTT đưa ra

Sản phẩm đề tài:

Các bài báo đã công bố:

1. Cat Ho Nguyen, Witold Pedrycz, Thai Son Tran, Hai Le Bui, Thang Long Duong, Đại số gia tử giải quyết bài toán phân loại mờ và dao động mờ, Kỉ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 5 về nền tảng và ứng dụng Công nghệ thông tin, 2011, 250-274

2. Cat Ho Nguyen,Witold Pedrycz, Thang Long Duong, Thai Son Tran, A genetic design of linguistic terms for fuzzy rule based classifiers. Inter. Journal of Approximate Reasoning, 54(1),1-21, 01/2013.

3. Trần Thái Sơn, Đỗ Nam Tiến, Phạm Đình Phong, Luật kết hợp theo cách tiếp cận Đại số gia tử. Tạp chí Tin học và Điều khiển học, 27(4). 2011.

Các sản phẩm cụ thể:

1. Hai bài viết về 2 phương pháp trích xuất luật kết hợp và xây dựng hệ luật mờ phân loại theo tiếp cận ĐSGT.

2. Hai chương trình khai phá dữ liệu trên đĩa CD kèm hướng dẫn sử dụng cùng tài liệu phân tích thiết kế.


Các tin đã đưa: