Thứ Sáu, 24/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Bảy, 21:02 19/08/2017

Xây dựng hệ thống phần mềm khai thác, phân tích và dự báo về vệ sinh an toàn thực phẩm

Tên chủ nhiệm: GS.TS Vũ Đức Thi, Xếp loại: Trung bình, Thời gian thực hiện: 2011-2012

Mục tiêu đề tài:

Nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm (gọi tắt là VSATTP) : ISO 22000, HACCP

- Nghiên cứu hệ thống văn bản pháp quy nhà nước về kiểm soát VSATTP.

- Xây dựng Web portal thể hiện về hiện trạng ngộ độc thực phẩm và các phương pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm gắn với một hệ cơ sở dữ liệu về VSATTP gồm các dữ liệu liên quan đến:

+ Các dữ liệu tổng hợp về hoạt động giám sát phục vụ cho việc đánh giá nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

+ Các dữ liệu về các phương pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm và một số bệnh truyền qua thực phẩm.

+ Các dữ liệu tổng hợp trong đó chứa đựng các số liệu cơ bản về tình trạng ngộ độc thực phẩm, nguyên nhân ngộ độc thực phẩm phục vụ việc khai thác phân tích rủi ro và dự báo xu hướng ngộ độc thực phẩm.

- Xây dựng hệ thống phần mềm GIS phân tích mối nguy hại, nguyên nhân và dự báo xu hướng ngộ độc thực phẩm.

Kết quả đạt được:

Về khoa học:

Đề tài đã xây dựng 7 tài liệu và báo cáo khoa học sau đây:

- Nghiên cứu Hệ thống tiêu chuẩn HACCP, ISO 22000, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO22000 và các vấn đề liên quan (26 trang)

- Nghiên cứu Hệ thống văn bản pháp quy về kiểm soát VSATTP đang ban hành (67 trang)

- Nghiên cứu các phương pháp lưu trữ dữ liệu không gian và địa lý trong các hệ thống GIS (24 trang)

- Công cụ phân tích, dự báo xu hướng ngộ độc thực phẩm (31 trang).

- Khảo sát quy trình tổ chức quản lý thông tin và biểu thị bản đồ liên quan đến giám sát ngộ độc thực phẩm trong VSATTP (31 trang).

- Thiết kế hệ thống phần mềm GIS về thể hiện mối nguy hại, nguyên nhân, dự báo xu hướng ngộ độc thực phẩm (31 trang).

- Quy trình hiển thị thông tin bản đồ với MapServer (24 trang).

Về ứng dụng:

Đề tài đã thực hiện:

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thiết lập hệ thống phần mềm và trang web hiển thị thông tin ATVSTP liên quan đến hiện trạng ngộ độc thực phẩm và một số bệnh truyền nhiễm liên quan thực phẩm, nguyên nhân, các biện pháp phòng chống.

- Thiết lập hệ thống phần mềm GIS về thể hiện mối nguy hại, nguyên nhân, dự báo xu hướng ngộ độc thực phẩm dựa trên thiết kế.

Những đóng góp mới:

Thiết kế hệ thống phần mềm GIS liên quan đến ngộ độc thực phẩm

- Xây dựng quy trình hiển thị thông tin bản đồ với MapServer

- Thiết lập hệ thống phầm mềm và trang web liên quan đến hiện trạng ngộ độc thực phẩm, một số bệnh truyền nhiễm, các biện pháp phòng chống và dự báo xu hướng ngộ độc thực phẩm.

Sản phẩm đề tài:

Các sản phẩm cụ thể: 07 tài liệu chuyên đề và hệ thống phần mềm, trang web

Địa chỉ ứng dụng:

Đề nghị áp dụng tại Trung tâm y tế dự phòng TP. HCM


Các tin đã đưa: