Thứ Tư, 29/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Hai, 08:51 22/01/2024

Thông tin toàn văn luận án thạc sĩ chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân, mã số 8440106

Học viên

Tên đề tài

Người hướng dẫn khoa học

Ngày Bảo vệ

Toàn văn luận án

Nguyễn Minh Hiền

Khảo sát các đại lượng nhiệt động học của một số hạt nhân nặng kích thích

TS. Lê Thị Quỳnh Hương

31/5/2023

tải về tại đây

Cao Minh Nhân

Nghiên cứu phân rã gamma nối tầng từ trạng thái hợp phần gây bởi phản ứng 181Ta(n,γ)182Ta về trạng thái 97.8304 Kev (4-) và 114.3126 Kev (4-) trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

TS. Nguyễn Ngọc Anh

31/5/2023

tải về tại đây

Huỳnh Ngọc Anh Trí

Nghiên cứu hiệu suất ghi và khả năng phân biệt nơtron/gamma cho đầu dò nhấp nháy sử dụng phần mềm GEANT4

TS. Nguyễn Ngọc Anh,

TS. Phan Văn Chuân

01/6/2023

tải về tại đây

Đinh Thị Quỳnh Giang

Nghiên cứu khảo sát các đặc trưng định liều bức xạ nơtron đối với vật liệu nhiệt phát quang K2GdF5:Tb

PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng

22/5/2023

tải về tại đây

Đoàn Thị Ngọc Nở

Nghiên cứu khảo sát các đặc trưng định liều bức xạ photon đối với vật liệu nhiệt phát quang K2GdF5:Tb

PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng

26/11/2023

tải về tại đây