Thứ Hai, 15/08/2022

Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Bảy, 14:44 27/06/2020

KẾT QUẢ NGHIỆM THU MỘT SỐ ĐỀ TÀI SAU TIẾN SĨ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình Sau tiến sĩ (Postdoc) tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KHCNVN), Học viện Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu thành công đợt 1 cho 07 đề tài Sau tiến sĩ giai đoạn 2017 – 2020, phần lớn các đề tài đạt kết quả xuất sắc, 07 đề tài Sau tiến sĩ của các cá nhân chủ nhiệm cụ thể như sau:

1. TS. Trần Thị Ngân

Tên đề tài ”Nghiên cứu xây dựng mô hình học chuyển giao trên tập mờ phức trong các hệ hỗ trợ quyết định”

Mã số: GUST.STS.ĐT2017-TT02

Người hướng dẫn: TS. Lê Hoàng Sơn, PGS.TS. Nguyễn Long Giang

Đơn vị phối hợp: Viện Công nghệ Thông tin

2. TS. Phan Hải Đăng

Tên đề tài ”Sóng siêu âm truyền và tán xạ trong các cấu trúc vật liệu đa lớp: Ứng dụng trong lĩnh vực đánh giá không phá hủy và siêu âm định lượng xương”

Mã số: GUST.STS.ĐT2017-CH01

Người hướng dẫn: GS.TSKH. Phạm Đức Chính

Đơn vị phối hợp: Viện Cơ học

3. TS. Đỗ Thị Hoài

Tên đề tài: ”Nghiên cứu hình thái và động học của lớp vỏ quanh các sao giả”

Mã số: GUST.STS.ĐT2017-VL01

Người hướng dẫn: TS. Phạm Thị Tuyết Nhung

Đơn vị phối hợp: Trung tâm vũ trụ Việt Nam - VHL KHCNVN

4. TS. Nguyễn Tấn Phát

Tên đề tài: ” Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài Thiết đinh cà ná (Markhamia Stipulata Var. Canaense V.S. Dang)”

Mã số: GUST.STS.ĐT2017-HH05

Người hướng dẫn: PGS.TS. Mai Đình Trị

Đơn vị phối hợp: Viện Công nghệ Hóa học

5. TS. Hoàng Thị Hương Thảo

Tên đề tài ”Chuyển hóa khí nhà kính CO2 thành các hóa chất và nhiên liệu hiệu ích với hiệu suất và độ chọn lọc cao bằng phản ứng điện hóa trên nền xúc tác là hợp kim CuAg cấu trúc 3D nano xốp”

Mã số: GUST.STS.ĐT2017-HH09

Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Đức Lợi

Đơn vị phối hợp: Viện Hóa học

6. TS. Phạm Khắc Duy

Tên đề tài ”Nghiên cứu chế tạo sensor điện hóa siêu nhạy/siêu rẻ trên cơ sở nano Nikel Sulphide/Graphene Oxide với nền cacbon và ứng dụng phát hiện Hormone môi trường bisphenol A”

Mã số: GUST.STS.ĐT2017-HH02

Người hướng dẫn: GS.TS. Vũ Anh Tuấn

Đơn vị phối hợp: Viện Hóa học

7. TS. Đỗ Tiến Lâm

Tên đề tài ”Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hai loài Nàng nàng (Callicarpa Candicans (Burm f.) Hochr.) và Tử châu lá to (Callicarpa Macrophylla Vahl) ở Việt Nam”

Mã số: GUST.STS.ĐT2017-HH03

Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thị Hồng Minh

Đơn vị phối hợp: Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên

Kết quả nghiệm thu có 6/7 đề tài đạt xuất sắc trong đợt nghiệm thu đầu tiên.

Hầu hết các đề tài đều có công trình đăng trên tạp chí Quốc tế uy tín thuộc danh mục SCI-E, trong đó có đề tài công bố được 2 bài trở lên trên các tạp chí thuộc danh mục SCI-E, Scopus như đề tài của TS. Phan Hải Đăng, TS. Nguyễn Tấn Phát, TS. Trần Thị Ngân, TS. Đỗ Tiến Lâm, TS. Hoàng Thị Hương Thảo, TS. Đỗ Thị Hoài. Đặc biệt, đề tài của TS. Hoàng Thị Hương Thảo đã được đăng trên tạp chí Journal of the American Chemical Society có Impact factor = 14.695.

Các sản phẩm của đề tài Sau tiến sĩ không chỉ là những công bố trong và ngoài nước, mà còn là cơ sở dữ liệu rất tốt phục vụ công tác giảng dạy và hỗ trợ đào tạo đại học và Sau đại học. Bên cạnh đó, đề tài còn hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh, học viên cao học

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của đề tài Sau tiến sĩ còn thể hiện được định hướng ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, nâng cao việc thương mại hóa các sản phẩm khoa học như đề tài chế tạo sensor điện hóa siêu nhạy/siêu rẻ và có giá thành rẻ hơn so với sản phẩm cùng loại (đề tài của TS. Phạm Khắc Duy).

Một số cá nhân chủ nhiệm đề tài vừa nghiệm thu thành công đầu năm 2020, đã thể hiện được năng lực cá nhân rất tốt trong quá trình thực hiện đề tài Postdoc tại các viện chuyên ngành và được tuyển vào biên chế của đơn vị như: TS. Đỗ Tiến Lâm, TS. Hoàng Thị Hương Thảo, TS. Nguyễn Tấn Phát.

Đây là những kết quả rất đáng kích lệ của các đề tài Sau tiến sĩ thuộc Chương trình Postoc, chứng tỏ nguồn kinh phí tuy không thật lớn nhưng đã được đầu tư đúng mục đích cho sự phát triển Khoa học tự nhiên và Công nghệ, cũng như ươm tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong tương lai cho đất nước.

GS.TS. Vũ Đình Lãm, Giám đốc Học viện KHCN, đơn vị được Viện Hàn lâm KHCNVN ủy quyền chủ trì thực hiện Chương trình Postdoc cũng nhận định “Kết quả đạt được của các đề tài Sau tiến sĩ thuộc Chương trình Postdoc thực sự có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, vừa nâng cao trình độ nghiên cứu cho các nhóm nghiên cứu trẻ, vừa tạo nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ giảng dạy và đào tạo tại hai đơn vị đào tạo trong Viện Hàn lâm KHCNVN là: Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Học viện Khoa học và Công nghệ”.

Học viện dự kiến sẽ tổ chức Hội thảo về các kết quả đạt được của Chương trình Sau tiến sĩ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm KHCNVN sau ba năm triển khai thực hiện, nhằm đánh giá những thành tựu đạt được của Chương trình và định hướng chiến lược về phát triển nhân lực có trình độ khoa học công nghệ cao cho những giai đoạn tiếp theo.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CÁC BUỔI NGHIỆM THU ĐỀ TÀI SAU TIẾN SĨ:

KẾT QUẢ NGHIỆM THU MỘT SỐ ĐỀ TÀI SAU TIẾN SĨ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

KẾT QUẢ NGHIỆM THU MỘT SỐ ĐỀ TÀI SAU TIẾN SĨ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

KẾT QUẢ NGHIỆM THU MỘT SỐ ĐỀ TÀI SAU TIẾN SĨ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

KẾT QUẢ NGHIỆM THU MỘT SỐ ĐỀ TÀI SAU TIẾN SĨ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

KẾT QUẢ NGHIỆM THU MỘT SỐ ĐỀ TÀI SAU TIẾN SĨ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

KẾT QUẢ NGHIỆM THU MỘT SỐ ĐỀ TÀI SAU TIẾN SĨ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

KẾT QUẢ NGHIỆM THU MỘT SỐ ĐỀ TÀI SAU TIẾN SĨ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

KẾT QUẢ NGHIỆM THU MỘT SỐ ĐỀ TÀI SAU TIẾN SĨ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

KẾT QUẢ NGHIỆM THU MỘT SỐ ĐỀ TÀI SAU TIẾN SĨ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

KẾT QUẢ NGHIỆM THU MỘT SỐ ĐỀ TÀI SAU TIẾN SĨ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Nguồn: Phòng quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế

Học viện Khoa học và Công nghệ