Thứ Sáu, 24/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào
Thứ Tư, 09:24 22/03/2023

Họp nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở “Chương trình sau tiến sĩ tạo nguồn lực khoa học và công nghệ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2022”

Ngày 22 tháng 3 năm 2023, Học viện Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở Chương trình sau tiến sĩ tạo nguồn lực khoa học và công nghệ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2022.

Đây là Chương trình được Viện Hàn lâm KHCNVN giao cho Học viện Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện từ năm 2017 – 2022.

Họp nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở “Chương trình sau tiến sĩ tạo nguồn lực khoa học và công nghệ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2022”

GS.TS. Vũ Đình Lãm, Giám đốc Học viện KHCN trình bày tóm tắt nội dung thực hiện và kết quả của Chương trình sau tiến sĩ

Với mục tiêu tạo nguồn nhân lực KHCN trình độ sau tiến sỹ cho Viện Hàn lâm KHCNVN, xây dựng mô hình gắn kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ sau tiến sỹ với hoạt động nghiên cứu khoa học tại Viện Hàn lâm KHCNVN, Chương trình đã hỗ trợ cho các tiến sĩ trẻ (mới hoàn thành luận án) một đề tài nghiên cứu khoa học. Thông qua Chương trình, chủ nhiệm đề tài sẽ có kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, đồng thời có thể xây dựng được nhóm nghiên cứu riêng hoặc trở thành thành viên chính của nhóm nghiên cứu mạnh của Viện Hàn lâm KHCNVN.

Chương trình đã đạt được một số kết quả nổi bật sau đây:

- Có 41 chủ nhiệm đề tài đã được tuyển dụng vào làm việc tại các Viện nghiên cứu chuyên ngành trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN, 14 chủ nhiệm đề tài được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị nghiên cứu, trường Đại học ngoài Viện Hàn lâm. Bên cạnh đó, nhiều chủ nhiệm đề tài đã trở thành cán bộ nòng cốt của Viện Hàn lâm KHCNVN và đã có hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo trong và ngoài nước.

- Nhiều hướng nghiên cứu của đề tài sau tiến sĩ thuộc các lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm Quốc gia như: Công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, năng lượng và môi trường…

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những đóng góp và kết quả đạt được của Chương trình. Chương trình đã thực hiện đầy đủ các nội dung đăng ký và đạt được mục tiêu đề ra. Với kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu Chương trình sau tiến sĩ mức “đạt”. Đồng thời, đề nghị Học viện KHCN tiếp thu các nội dung góp ý, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.


Các tin đã đưa: